Visma + OneStop Reporting

En komplett lösning med moduler för rapportering, budgetering och konsolidering

Fungerar tillsammans med

  • Visma eEkonomi
  • Visma Administration
  • Visma Lön 300/600

Kategori

  • Analys-rapporter-budget

OneStop Reporting

OneStop Reporting erbjuder en komplett Business Intelligence-lösning med moduler för rapportering, budgetering och konsolidering. Våra produkter är fullt integrerade med Visma eEkonomi , Visma Administration och Visma Lön, så att du har åtkomst till alla data i systemet, inklusive användaranpassade tabeller och fält. 

OneStop Reporting ger dig en unik möjlighet att hålla dig uppdaterad på viktig information – du har enkel åtkomst till ditt rapportbibliotek, med den senaste uppdaterade informationen från ERP-systemet. Körda rapporter arkiveras för historik och jämförelse. 

Rapportering: 
OneStop Reportings rapportlösning ger dig möjlighet att skräddarsy rapporterna du behöver och omedelbart få åtkomst till relevanta data. Med hjälp av olika stödfunktioner kan du utforska uppgifterna i detalj och enkelt dela rapporter med andra kollegor och kunder. 

Budgetering: 
OneStop Reportings uppfattning är att en flexibel budgetprocess, anpassad efter din verksamhet, låter dig budgetera på ett optimalt sätt. Den webbaserade budgetfunktionen som OneStop Reporting erbjuder ger dig full frihet att utforma budgetmodellen precis som du vill och att registrera budgetdata i realtid på nätet. 

Konsolidering: 
Din affärslogik, kopplad till bland annat koncerninterna transaktioner och elimineringar, implementeras i rapporterna så att du får korrekt framställda data. Flera företag kan inkluderas i en och samma rapport, och du kan fritt välja layout och innehåll i rapporter. 

Kom igång

Vi ger dig gärna en demonstration av OneStop Reporting-produkterna och visar hur de kan göra din rapportering och budgetering betydligt enklare. 

Klicka på Kontakta oss ovan så berättar vi mer!