Visma + NEXT

NEXT - Projektverktyg och affärssystem anpassat för framtidens byggföretag

Fungerar tillsammans med

  • Visma eEkonomi
  • Visma Administration
  • Visma Lön 300/600

Kategori

  • Arbetsorder
  • Attest
  • Scanning av leverantörsfaktura
  • Tid/Projekt

Det nya sättet att bygga

Är du hantverkare och söker ett mobilt system för byggservice, arbetsorder, tidrapportering och fakturering? Eller bedriver du större entreprenader och söker ett kraftfullt mobilt affärssystem?  Svaret på båda frågorna stavas NEXT.

Med sitt ursprung från NCC är NEXT marknadens i särklass mest kompletta webbaserade och mobila affärsverktyg för bygg-, entreprenad- och servicesektorn. NEXT kan enkelt paketeras för det lilla bolaget, men är samtidigt fullt skalbart upp till hundramiljonersföretagen. Oberoende av ambitionsnivån är allt åtkomligt från telefonen eller surplattan. 

Över 20 års erfarenhet inom bygg-, entreprenad- och servicesektorn

Next One Technology är ett bolag med över 20 års erfarenhet av verksamhetsutveckling i byggsvängen. Med produkten NEXT erbjuder vi ett skräddarsytt affärsverktyg där produktionen och produktionspersonalen står i centrum.    

"DOM SOM BYGGT DET HÄR KAN BRANSCHEN!" 

Efter många år med mycket jobb och lite betalt för mödan, har vi äntligen lyckats få lönsamhet i bolaget. Sedan vi började med NEXT har vi dubblat omsättningen och samtidigt halverat tiden vi tidigare lade på pappersarbete. Vi orkar hålla igång många fler jobb och får med ALLT till fakturaunderlagen. Vi kan inte säga annat än att det funkar suveränt! 

Richard Swärd och Stefan Engström, ägare, Bygg OM Service AB 

Att använda NEXT innebär: Du får ETT system där du överskådligt hanterar hela din dagliga verksamhet. Projekt, arbetsorder, timmar, kund- och leverantörsfaktura, ÄTA, anbud, avtal, dokument, foton, dagbok, maskiner, prislistor, personalliggare och mycket mer. Du plockar själv vilka moduler du vill använda. Att all återrapportering kommer in mobilt varje dag innebär att både faktura- och löneunderlag hanteras papperslöst, och att egen utrusning inte glöms bort på löpande åtaganden. En dramatiskt minskad administration ger dig som företagare en enorm tidsbesparing.

Ge dig tid att räkna på fler jobb och se till att få betalt för det ni gör på firman. Att du dessutom slipper allt kvälls- och helgarbetet som krävs för att komma i fatt är en ren bonus.

Så fungerar kopplingen med Visma

Mellan Visma och NEXT återfinns ett tiotal standardiserade kopplingar. Vi ser till att projekt med tillhörande kunder, bokförda kostnader/intäkter, kontoplan, kundfakturor, mm, automatiskt skickas mellan systemen. Den kompletta lösningen innebär att all dubbelregistrering försvinner och ger dig ett fullt ut mobilt affärssystem som du inte växer ur under överskådlig framtid.

Kom igång

På mindre bolag utförs förstudien, d v s identifieringen av aktuella affärsflöden, ofta redan i säljfasen ? Byggservicebolaget X har helt enkelt exakt samma krav på sitt affärsverktyg som Byggservicebolaget Y har. De större bolagen kräver emellertid inledande projektmöten och eventuellt workshops, men någon komplett förstudie i traditionell mening behövs inte ? vi utgår från de över hundra studier vi tidigare utfört hos branschkollegor.