Visma + Mobitid

Tidredovisning, automatisk körjournal, personalliggare

Fungerar tillsammans med

  • Visma Lön 300/600

Kategori

  • Arbetsorder
  • Kundunik utveckling
  • Tid/Projekt

Tidrapportering

Mobitid - Enklare tidredovisning direkt i mobilen
Vi tycker att tidredovisning ska spara din tid, så du kan fokusera på det du är bra på.

som anställd registrerar din arbetstid snabbt, enkelt och korrekt samt får påminnelser om du glömmer att redovisa. Det blir samtidigt en automatisk personalliggare.

Systemet är uppbyggt i en administratörsdel och en tidrapporteringsapp.

I administratörsdelen lägger du in projekt, anställda och bilar, här får man också ut rapporter för redovisning av projekten anställdas månadsrapport och vilka projekt man jobbat på.

Projekt
Få koll på vilka projekt som är i rullning och skapa nya projekt.

Anställda
Se hur mycket de anställda arbetar och ställ in olika val för registrering av tid i appen.

Fordon
Se firmabilarnas körsträckor och bensinkostnader.

System
Få en överblick på alla projekt och de anställdas arbetstider. Här kan du också integrera med Visma lön för att föra över timmar och ledigheter för vidare löneberedning.

I tidrapporteringsappen väljer man snabbt ett projekt, skriver in tid och vad man gjort. Man kan förstås jobba med flera projekt på en dag.