Visma + MediusGo

MediusGo är ett molnbaserat verktyg som digitaliserar och automatiserar hanteringen av leverantörsfakturor och leverantörsbetalningar.

Fungerar tillsammans med

  • Visma eEkonomi
  • Visma Administration

Kategori

  • Attest
  • Scanning av leverantörsfaktura

MediusGo

MediusGo har en etablerad integration med Visma Administration och eEkonomi.

Integrationen är en standardiserad och paketerad connector som följer den best practice som vi har fastställt och är baserad på erfarenheter från många års leveranser.

Integrationen är baserad på Vismas standard API gränssnitt och följer därmed gällande standard för kommunikation/integration och är framtidssäkert för kompabilitet med Vismas kommande versioner.

Kom igång

Kontakta någon ur vårt säljteam genom att klicka på Kontakta oss ☝️