Visma + MediusFlow Cloud

Ta kontroll över din fakturahantering. automatiserad fakturahantering i molnet.

Fungerar tillsammans med

  • Visma Administration

Kategori

  • Attest
  • Scanning av leverantörsfaktura

Automatiserad fakturahantering

Elektronisk fakturahantering med lösningen MediusFlow från svenskgrundade Medius hjälper dig att automatisera hanteringen av leverantörsfakturor och minska eller helt bli av med manuellt arbete. MediusFlow optimerar och automatiserar hela processen från inköp till fakturahantering, attestering och betalning. Fakturaprocessen blir snabbare och du får bättre finansiell kontroll och insyn i verksamheten.

Exsitec har genom sin integrationsplattform tagit fram en integration mot Visma Administration.

Automatisk fakturamatchning - fokusera endast på avvikelser
Matchar automatiskt fakturor mot inköpsorder, MediusFlow effektiviserar processen och låter användarna fokusera på avvikelser. Spara energi och lägg tid på verkligt värdeskapande.

Mobil fakturahantering
Attestera fakturor via ett anpassat och smidigt gränssnitt i mobilen. Kortare ledtider och enklare hantering.

Inga installationer, alltid uppdaterat
Molnlösningen innebär ingen installation eller underhåll. Automatisk produktuppdatering ger tillgång till förbättringar och nya funktioner direkt och säkerställer en modern tjänst.

Automatiserat workflow
Minimera repetitivt och manuellt arbete, undvik långdragna arbetsuppgifter och ta kontroll över företagets kostnader.

Fakturaskanning och datafångst
Med fakturaskanning och automatiserad datainsamling hanteras alla leverantörsfakturor i en standardiserad, digital process oavsett vilka fakturaformat som era leverantörer använder.

Kontroll över ROI och benchmarks med hjälp av analys och rapporter
MediusFlow hjälper dig att mäta och analysera viktiga nyckeltal som visar hur fakturahanteringens effektivitet, bland annat andelen fullt automatiserade fakturor (touchless ratio), den totala ledtiden och andelen automatiskt distribuerade fakturor.

Integrationer
Integrera med ditt befintliga affärssystem utan tidskrävande IT-projekt. Standardiserade integrationspaket hjälper dig göra din vardag ännu mer effektiv.

 

Läs mer på vår webb: EXSITEC

Kom igång

Läs mer om vårt samarbete här: Exsitec & Medius

Vill du komma igång? Fyll i formuläret på vår webb eller kontakta Martin Gabrielsson direkt.