Visma + Mark Information Sverige AB

ProMark – insamling och planering av de anställdas tid och betalning av rätt lön

Fungerar tillsammans med

  • Visma Lön 300/600

Kategori

  • Bemanning
  • Schemaplanering
  • Tid/Projekt

ProMark Workforce Management

ProMark Workforce Managementlösningen hjälper kunderna att optimera produktiviteten och uppnå besparingar genom att planera den rätta resursen, vid rätt tid och för rätt arbetsuppgift och säkrar att resurserna avlönas korrekt och på det mest effektiva sättet.

ProMark är ett användarvänligt verktyg för att samla in, presentera, bearbeta och distribuera löne- och produktionsrelaterade data och integreras enkelt med Visma Lön genom integrationsmodulen ProHost.

Med användargränssnitt för alla behov, modulär design och standardintegration för de vanligaste lönesystemen, HR och ERP-system, får du en lösning som kan ge mervärde till ditt företag i vardagen.

ProMark innehåller följande modul:

  • Tidredovisning: Fleksibel registrering av arbetstid
  • Frånvaro: Hantering och uppsamling av frånvaro med orsaker
  • Jobb och aktivitet: Unik lösning för jobb-, projekt- och procesregistrering
  • Planering: Bemannings- och produktionsplanering för optimal användning av resurser
  • Business Intelligence: Analys av realtids- och historiska data för att mäta produktivitet, frånvaro och orsakssammanhang

ProMark ger den nödvändiga insikten för att effektivisera användningen av tid och resurser, reagera snabbt på förändringar och uppnå besparingar.

Kom igång

En grundligt utförd förstudie är en viktig förutsättning för en framgångsrik implementering av ProMark Workforce Management i nära samarbete med kunden. Här lär vi känna våra kunder och förstå deras affärsmässiga förutsättningar och interna processer.

Implementeringen börjar med ett planeringsmöte, där vi går genom alla detaljer om avtal, mötesregler, frånvaroorsaker och hantering mv. inklusive hur det ska överföras på lönekoder och -arter.

I samarbete med kunden läggs systemet upp, vi kör pilottest, även på löneöverföring, og sedan kan det implementeras för alla anställda.