Visma + Lönekartläggning med HR-Boxen

Gör en lönekartläggning i 7 steg med hjälp av HR-Boxen!

Fungerar tillsammans med

  • Visma Lön 300/600

Kategori

  • Analys-rapporter-budget
  • HR/Lön
  • Tid/Projekt

Lönekartläggning i 7 steg!

Från och med 1 januari 2017 kraven lagen att alla arbetsgivare med fler än 10 medarbetare ska göra en lönekartläggning varje år. För de flesta är det svåraste att börja med en lönekartläggning. Med vår programstöd hjälper vi våra kunder att ta fram nuläget och när man har det framför sig brukar det vara både lättare och roligare att inleda processen. Med vår modul får ni även hjälp med arbetsvärdering.

Vi har tagit fram en projektplan för lönekartläggning i 7 steg. Projektplanen för att ta fram en lönekartläggning kan ni genomföra på egen hand eller med hjälp av våra konsulter.

Det är lagkrav att analysera lönerna ur ett jämställdhetsperspektiv .Ni kan även passa på och göra en löneanalys. Löneanalys är att göra mer med lönedata som redan tas fram. Förutom att kunna få en tydligt bild av företagets strukturer, er lönepolicy och era lönekriterier kan ni titta på löneutveckling över tiden. Det kan också vara intrresant att jämföra lönerna mellan olika enheter, olika bolag i samma koncern eller med andra organisationer, regioner ,branschvis.

Kontakta oss gärna så berättar vi mer .