Visma + Last Planet

En tjänst som effektivt hjälper ert företag att göra klimatbokslut.

Fungerar tillsammans med

  • Visma eEkonomi

Kategori

  • Övrigt

Last Planet

Enkel och effektiv klimatredovisning för mindre företag

Last Planet är en tjänst som effektivt hjälper ert företag att göra klimatbokslut. Tjänsten passar utmärkt för mindre företag som idag inte är insatta i klimatuppföljning. Inga specialkunskaper krävs.

Minskade utsläpp
Statistiken visar vad som orsakar störst utsläpp och vägleder till förbättringsinsatser. När utsläppen blir synliga kan man göra en koldioxidbudget med målet att minska utsläppen.

Effektivt
Last Planet räknar automatiskt fram koldioxidutsläpp baserat företagets alla inköp.

Enkelt
Genom enkel överföring av standardiserade data direkt från Visma blir det mycket enkelt att komma igång med en minimal arbetsinsats.

Heltäckande statistik Beräkningsunderlaget för koldioxidutsläpp blir heltäckande då alla företagets inköp finns med från bokföringen. Inga utsläpp missas.

Standard
Koldioxidutsläpp från inköp räknas fram med utsläppsfaktorer från SCB. Statistiken presenteras enligt GHG-protokollet som är en internationell standard för klimatredovisning.

Intressant
Fokus kan direkt läggas på att analysera statistik och ta fram åtgärder för att minska utsläppen.

Bättre ekonomi
Analyser visar att det ekonomiska resultatet blir bättre då man går mot en mer miljövänlig verksamhet.

Framtidssäkrat företag
Redan idag värderas leverantörer utifrån hur mycket utsläpp de orsakar. Minskade utsläpp framtidssäkrar ert företag och ger större attraktionskraft.

Starkare varumärke
Framöver blir det allt viktigare för företag att profilera sig som miljövänligt med låga utsläpp. Med klimatredovisning blir ert företag starkare!

Läs mer här

Kom igång

Bli en betatestare och testa Last Planet gratis i ett år.

Vi ger gratis support och ni ger feedback! Ni skapar ett konto på Last Planet och sedan är ni igång. Hör av dig till oss på telefon 0708-647799 eller mejla [email protected]

Läs mer här