Visma + LagerOrderLogistik

Få kontroll på ditt lager med våra tilläggsprogram!

Fungerar tillsammans med

  • Visma Administration

Kategori

  • Fastighetssystem
  • Lagerhantering

Komplett handdatorlösning för ditt lager

DataPartner LagerLogistik ger dig en komplett handdatorlösning för inleverans, orderhantering och inventering. Lösningen underlättar för lagerpersonalen att hantera lagerflödet snabbare och mer effektivt.

Inleverans
Sök upp gjord beställning i Visma, pricka av leveransen med hjälp av scanning av streckkoder och inleverans av följesedel skapas i Visma.

Använd sedan vår lösning ArtikelEtikett för att märka upp dina artiklar med streckkoder.

Plocklista
Handdatorn hämtar upp lagda order i Visma, du väljer vilken order som ska plockas. För att säkerställa korrekt plockning så scannar du artiklarnas streckkod och plockar rätt antal. Handdatorn sorterar orderraderna efter hyllplatsordning för maximal effektivitet. Här hanterar du även batchnummer, serienummer och bäst före datum.

Inventering
Att inventera med hjälp av handdator och scanning av streckkoderna på artiklarna är både tidsbesparande, enkelt och ekonomiskt. All den tid som en manuell inventering tar mer än halveras.
Felkällorna elimineras och resultatet sparas i Visma direkt. Dessutom är det lätt att inventera löpande under året.

Beställning
Skapa en leverantörsbeställning direkt i handdatorn från ditt lager. Välj en av dina leverantörer och gå runt på lagret för att se vilka artiklar som ska scannas och läggas till på beställningen.
 
Kundorder
Sök upp kunden från Visma eller skapa en ny, scanna streckkoden på de artiklar som kund beställer och ange antal. Spara ordern och den hamnar i Visma Administration direkt.

Leverans
Den modulen handlar om att få en signering från kunden av en upphämtad order eller en order som levereras till kunden.

Placera artikel
Du kan antingen placera en artikel för första gången på en lagerplats eller flytta en artikel från en lagerplats till en annan. Du scannar artikelns streckkod och anger lagerplatsen.
Manuella in- och utleveranser
Småkorrigeringar av lagret kan även göras via manuella in- och utleveranser i handdatorn.

Kom igång

Kontakta oss direkt på 042 400 60 70 så hjälper vi dig att komma igång.

Det är du som väljer när du vill komma igång, vi följer dig och dina önskemål!