Visma + Klarna

Automatisk bokföring av utbetalningar från Klarna med stöd för One Stop Shop.

Fungerar tillsammans med

 • Visma eEkonomi

Kategori

 • Betallösningar för e-handel

Utbetalningar bokförs automatiskt

Automatisera din administration kring utbetalningar och bokföring.

En smart och säker koppling mellan Klarna och Visma eEkonomi gör det enkelt att automatisera återkommande manuella arbetsuppgifter och fokusera på rätt saker. Du ställer själv eller tillsammans med din redovisningsbyrå in vad som ska ske automatiskt och när det ska börja gälla. Sedan sköter allt sig självt, hela tiden. Bokföringen av utbetalningar automatiseras och du får rätt underlag för rapporteringen till skatteverket med färdiga funktioner för att hantera One Stop Shop. Det är dessutom enkelt att veta vad det kostar då vi har en fast kostnad där allt ingår.

 • Gör arbetet en gång. Inställningar för integrationen görs vid uppsättningen. Sedan blir utbetalningar från Klarna automatiskt beräknade och fördelade enligt dina inställningar och hamnar på rätt bokföringskonton i Visma eEkonomi.

 • Ta inga risker. Det blir rätt i redovisningen och du får rätt underlag för rapporteringen till Skatteverket utan risk för manuella misstag.
  - All försäljning kan spåras per land för att följa reglerna kring One Stop Shop.
  - Flera momssatser på en order / faktura. (obegränsat antal momssatser enligt era behov).
  - Stöd för försäljning i olika valutor.
  - Stöd för försäljning till olika länder.

 • Få total kostnadskontroll med fast månadskostnad. Alla funktioner: One Stop Shop, återbetalningar samt valutahantering ingår i det fasta priset. Vi har en begränsning på 50 000 betalningar i månaden och kostnaden är densamma oavsett antal betalningar upp till det taket.
   

Skatteregler kring “One stop shop” blir enkla att hantera.

 • Förenkla din administration genom att inte behöva registrera moms manuellt för varje land i EU.
 • Expandera inom EU utan begränsningar: obegränsade försäljningskonton för att spåra försäljningen för varje EU-land.
 • Flera momsskattesatser (obegränsat) för varje land.
 • Möjlighet att spåra försäljning till enskilda länder utanför EU.
   

Så fungerar Zwapgrids teknik som gör att rätt data kommer till rätt system vid rätt tillfälle.

 • Ett smart nätverk. Zwapgrid är ett växande nätverk som fungerar både som infrastruktur och tolk av data. Lite som ett Google translate för data. Alla systemen pratar helt enkelt samma "språk" som Visma eEkonomi och vet var data skall hämtas och lämnas. Det gör det enklare att sätta upp komplexa affärsprocesser mellan en rad olika system och Visma eEkonomi.
 • Säkerhet i fokus. Zwapgrid arbetar med säkra lösningar som är krypterade och uppfyller de högt ställda krav som idag krävs för säker dataöverföring. Vi säkerställer inte bara dataflödet och logiken bakom utan även onboardingen.
 • Specialister på Visma eEkonomi. Zwapgrid är fokuserade på att utveckla lösningar mellan Visma eEkonomi och en rad andra specialiserade system. Vi fokuserar på kvalitet och arbetar hela tiden med att säkerställa funktionaliteten.
 • Alltid tydlig och enkel prissättning. Zwapgrid erbjuder alltid transparenta priser utan otydliga tillkommande avgifter och oväntade extra kostnader. Det är möjligt tack vare att vi hela tiden förbättrar vår onboarding och tekniken i vårt nätverk. Om du använder våra tjänster genom din redovisningsbyrå kan det hända att de tar ut en avgift för att hjälpa dig med inställningar och löpande hantering.

Kom igång

Kontakta oss för att komma igång med din integration mellan Klarna och Visma eEkonomi.