Visma + JLM Dagsavslut

Automatisk hantering av era dagsavslut

Fungerar tillsammans med

  • Visma Administration

Kategori

  • Kassasystem

Automatisk bokföring av dagsavslut

JLM Dagsavslut™ är en windows service som känner av när det kommer en sie-fil till ett fastställt bibliotek. Så fort filen existerar skapas ett verifikat på aktuella transaktioner i filen. Servicen kontrollerar om det förekommer dubbletter och tar bort den samt skriver i loggboken. Servicen arkiverar sie-filen i händelse om man behöver lägga tillbaka en äldre backup. I  JLM Dagsavslut™ har ni egen möjlighet att själv bestämma vilken verifikationsserie som skall användas i Visma.

JLM Dagsavslut™ kan också hämta sie-filer via T.ex FTP ifrån valfri kassasystem om kassasystem inte kan skicka sie-filer själv eller om kassasystem befinner sig på en annan geografisk plats.

JLM Dagsavslut™ har också ett GUI där ni kan kontrollera status, starta/stoppa service på denna integration.

  • Installationskostnad: 2000 kr.
  • Månadspris 295 kr/mån
  • Antal kassor om ingår: 5 st

Kom igång

Gör så här

Kontakta oss så hjälper vi er att installera, konfigurera och ge er en utbildning