Visma + Insera AB

Ett komplett BI-system för analys, rapporter, budget & prognos och visualisering

Fungerar tillsammans med

  • Visma Administration
  • Visma Lön 300/600

Kategori

  • Analys-rapporter-budget
  • Kundunik utveckling
  • Övrigt

Insight Besluts- och ledningsstöd

Ni har ett outnyttjat konkurrensmedel! Visste ni det?

Det gäller att nyttja all den potential i data som redan idag registreras.

Insight Besluts- och ledningsstöd ett komplett BI-system med stöd för analys, rapportering, budget & prognos, planering och visualisering.

Via våra integrationer tar vi hand Visma administration, lön och tid.

Vi integrerar gärna dina övriga system för att du ska få en helhetsbild av din verksamhet.

Det är lätt att hamna i ett mall tänk och fortsätta att jobba statiskt exempelvis årsbaserat både gällande uppföljning och förändring, trots att systemen sprutar ur sig realtidsdata.

Vi tror att du måste förändra din modell för uppföljning, analys och budget/ prognosläggning så att ni reagerar snabbare och göra nödvändiga förändringar.

Kom igång

Om du vill komma igång är det enklast om du kontaktar vår kundtjänst, så får du rätt lösning från början.