Visma + Import - Export av kunder

Vi låter dig exportera och importera kundregister på ett enkelt sätt!

Fungerar tillsammans med

  • Visma Administration

Kategori

  • Avtalsfakturering
  • Övrigt

Hantera ditt kundregister på ett enkelt

Med vårt omtyckta program ExcelImExport och modulen Kunder kan du enkelt lägga upp nya och ändra befintliga kunder.

Eftersom du arbetar i Microsoft Excel kan du enkelt göra alla ändringar och lägga till nya kunder innan du läser in det i Visma. Du slipper då att hoppa runt i Visma och bearbeta registret där.

Spara massor av tid och låt ditt arbete ske i Excel!

Fördelarna med modulen Kunder & Excel ImExport

  • Tidsbesparing
  • Bearbeta artikelregistret tillsammans med leverantörer
  • Uppdatera dina priser enkelt 
  • Använd excel för import av order, avtal och faktura
  • Arbeta endast med de fält du vill
  • Hantera kundregister

Kom igång

Kontakta oss för en demo eller direktköp av program.

Vi går igenom programmet tillsammans och är er till hjälp när det behövs!