Visma + HR Fabriken

Ta pulsen på företaget med hjälp av nyckeltal!

Fungerar tillsammans med

 • Visma Lön 300/600

Kategori

 • HR/Lön
 • Övrigt

Färdiga KPI:er /Nyckeltal för HR

HR–Nyckeltal är några av ett företags viktigaste KPI:er. HR-Analyser signalerar hur ett företag mår och utvecklas över tiden. Det finns ett stort behov och intresse för tillförlitliga och genomarbetade nyckeltal inom HR. Vi på HR Fokus AB har under mer än 10 år utvecklat lösningar för detta med vår programvara i samarbete med ett hundratal stora och små kunder.

Tillsammans med  Measure Factory har vi skapat HR Fabriken som innehåller ett 50-tal färdiga mätetal inom HR. 
Vi använder oss av vedertagna begrepp och definitioner för dess mätetal.

Exempel på mätetal för HR:

 • HTE/FTE beräkning per månad och anställd
 • Antal anställda och anställningar
 • Personalomsättning
 • Sjuktimmar, totalt och uppdelat på längd
 • Sjukfrånvaro i % , förhållandet mellan sjuktimmar och ”tillgänglig tid”
 • Lönestruktur, median, percentiler (10:e,25:e,75:e,90:e)
 • Löneutveckling rullande 12 månader, 24 månader
 • Alla presentationer är ”dykbara” i många steg på ett flexibelt sätt. Mätetal kan fördelas på valfria dimensioner.


Exempel på förvalda dimensioner:

 • Anställningsnummer, namn, personnummer, ålder, kön
 • Yrke, Befattning, SSYK/NYK koder
 • Arbetsplats
 • Konteringsdimensioner; konto, projekt, resultatenhet m.m.
 • Tid, månad, kvartal, halvår, år, rullande 12 månader

Varje vecka skriver vi ett blogginlägg på vår hemsida om utvalda HR-Nyckeltal. Följ gärna vår blogg och lär dig mer om nyckeltal.  Du kan också kostandsfritt ladda ner en PDF-med definitioner på 52 -mätetal inom HR via länken https://hrfokus.se/ladda-ner-pdf-filen/

Bokning av visningar samt övriga förfrågningar skickas till [email protected]