Visma + HR-Boxens lönerevision

En genomtänkt process och en beprövad lösning!

Fungerar tillsammans med

  • Visma Lön 300/600

Kategori

  • HR/Lön
  • Övrigt

Lönerevision på webben

Med HR‐Boxens modul för lönerevision kan ni hantera hela processen med lönerevisionen på webben på ett enkelt och genomtänkt sätt. Vår lösning fungerar tillsammans med de flesta lönesystem på den svenska marknaden.

Lösningen kan hantera pottberäkning utifrån flera parametrar, garantilön, utöver pott m.m.

Fördelar med HR‐Boxens lönerevisions modul:

  • Integration med de vanligaste lönesystemen i Sverige
  • En genomtänkt process på webben för alla steg, från underlag till nya löner
  • Ett smidigt och säkert verktyg för lönesättande chefer
  • Export till Excel kan göras under hela processen av era chefer
  • Beprövad lösning för stora organisationer med flera tusen anställda till mindre
  • Spar mycket tid för HR organisationen till rimligt pris 

Kontakta oss gärna!