Visma + GIT

GIT+Visma = Sant

Fungerar tillsammans med

  • Visma eEkonomi
  • Visma Administration

Kategori

  • Förening

Support

Golfens IT-system

eEkonomi

Kopplingen mellan GIT och Visma eEkonomi är nu på plats. Visma eEkonomi är en webbaserad ekonomisystemlösning, möjlighet till återkoppling från Visma eEkonomi till GIT finns, vilket gör att era medlemmar blir först aktiverade (per automatik) som aktiva medlemmar efter att de faktiskt har betalt in till er. 
I samband med första gången du ska skicka fakturaunderlag från GIT till eEkonomi behöver du först logga in i eEkonomi. Läs mer om det här.

Vad gör integrationen?

- Export av fakturaunderlag till eEkonomi

- Export av medlemmar samt betalningsvillkor till eEkonomi

- Import av betalstatus från eEkonomi

Administration

GIT och Administration är helt integrerade med varandra, vilket betyder att när man skapar fakturan i GIT, så skrivs alla uppgifter direkt in i Administrations databaser. Det gäller både artikeldata, kunddata och fakturarader. 
Vid överföringen sker automatiskt en kontroll mot befintliga artikeluppgifter i Administration och om några uppgifter saknas, kan man direkt ange de saknade uppgifterna i en dialogruta i GIT.