Visma + FraktExport

Integrerar ditt Visma Administration med fullständig fraktsedelshantering.

Fungerar tillsammans med

  • Visma Administration

Kategori

  • Fraktsystem/Logistik
  • Lagerhantering

Fullständig fraktsedelshantering

FraktExport kopplar Visma Administration till marknadens modernaste molnsystem för transportadministration.
Med Logtrade kan du enkelt välja, beställa, spåra, överblicka och analysera transporter elektroniskt och i realtid.

FraktExport hämtar uppgifter om order och kund ifrån Visma, frågar efter kolliantal och eventuell vikt eller volym, skickar dessa till LogTrade för utskrifter av frakthandlingar.

När order har behandlats av LogTrade läser FraktExport tillbaka information om sändningsnummer, antal kolli, vikt och speditörens fraktdebitering. Uppgifterna sparas under kolliinformation på respektive order i Visma.