Visma + FielDo

Sänk administrationskostnader med 60% FielDo AO + Visma är allt du behöver

Fungerar tillsammans med

  • Visma eEkonomi

Kategori

  • Analys-rapporter-budget
  • Arbetsorder
  • Tid/Projekt

Arbetsorder, tidrapportering, m.m.

EFFEKTIVISERA ARBETET MED MOBILTJÄNSTEN FÖR SERVICEFÖRETAG
FielDo tar hjälp av den senaste mobila tekniken för att förbättra kommunikationen och transparensen mellan arbetsledare, personal på fält och kunder. Alla kopplas samman via molnet och kan följa enskilda uppdrag interaktivt i realtid. Du får bättre översikt, kan ge bättre vägledning, sparar tid och kan ge bättre service.

Funktioner:

Arbetsorder
Tidrapportering
ÄTA,
EDI
Uppföljning och kontinuitet
Kommunikation
Statistik
Integrerad med Visma eEkonomi

Fördelar:
Sänkta administrationskostnader
Förbättrat kassaflöde
Kundfokuserat
Bättre översikt och styrning

Kom igång

Välkommen!
...till bruksanvisningen för administratörssidan i FielDo.

Innan vi börjar med guiden är det bra att veta att

FielDo består av kunder, leverantörer, arbetare/anställda, samt projekt.
FielDo är inte bara ett arbetsordersystem, utan också ett kommunikationsverktyg.
Varje rapportering i appen av arbetaren är synlig för både kunden och projektledaren. Varje ändring i ett projekt av projektledaren är också synlig för både kuden och arbetaren.

Kontakta Fieldo support för demo!

Utbildning Ingår, vi vill hjälpa er komma igång så fort så möjligt