Visma + FeroxTid

FeroxTid är ett tidredovisningssystem med export till Visma Lön

Fungerar tillsammans med

  • Visma Lön 300/600

Kategori

  • Tid/Projekt

Tidredovisning med export Visma

FeroxTid är ett tidredovisningssystem som stödjer alla avtal på marknaden inklusive egna lokala avtal. Tider räknas ut som t ex sjuk OB, OB, övertid, komp, mertid, arbetstidsförkortning och flex och hanterar även frånvaro och tidbanker.

Systemet stödjer registrering via terminal med finger, rfid, mifare eller pinkod.
Möjlighet finns att även stämpla i mobilen. Stämplingsbara zoner, s.k geostaket går att ställa in olika per anställd.

Tider och frånvaro inkl karens räknas ut i systemet, och överförs till Visma Lön när det är dags att göra lön. 

FeroxTid stödjer personal på scheman, timanställda utan schema samt skift med automatisk skiftallokering.

Vårt tidredovisningssystem Feroxtid är framtaget för att du snabbt, med minsta möjliga administration, ska erhålla underlag för lön. Många av våra kunder vittnar om att de sparat in dagar varje månad i administration samt att de anställda känner en trygghet med systemet och hur systemet räknar ut tiderna.