Visma + FAST Tid - Avancit AB

FAST Tid innehåller schema, karenshantering, löneunderlag till Visma

Fungerar tillsammans med

  • Visma Lön 300/600

Kategori

  • Bemanning
  • Schemaplanering

FAST Tid - Avancit AB

FAST Tid innehåller schema, karenshantering etc och beräknar korrekta löneunderlag till bl a VISMA. Genom att lägga schema och godkänna sin tid via webben är allt klart för export till lön vid månadens slut så att löneberäkningen är klar för att minimera administration och risk för fel.

När man beräknar lön gör man det på en eller flera personer samtidigt och FAST håller koll på vilka som är exporterade och man kan tydligt se om schema har ändrats så att man måste beräkna om och exportera igen, allt per individ.

Exporten gör man enkelt via en knapptryckning som genererar en fil som man därefter läser in i VISMA.