Visma + Exsys Konsult

Vi skapar kommunikationsvägar mellan Visma och 3-part system.

Fungerar tillsammans med

  • Visma eEkonomi
  • Visma Administration

Kategori

  • Kundunik utveckling

Support

Visma Integrationer

Vi har lång erfarenhet av integrationer mellan affärssystem och externa system inom ett flertal branscher som exempelvis Ekonomi och Redovisning, Åkerier och IT.

Det kan röra sig om koppling till för-system såsom order, produktkataloger och CRM-system, eller slutsystem som bokföring samt BI funktioner för att presentera resultat och KPI indikatorer.

Utifrån era önskemål hjälper vi er att definiera lösningen och är med hela vägen från start till mål med tester implementation och driftsättning.

Oavsett om ni vill få mindre manuellt arbete, digitalisera ert företag eller komma närmare era kunder med anpassade appar och verktyg med koppling till Visma så kan vi hjälpa er.