Visma + EduAdmin Kursadministration

Äntligen full kontroll från bokning på din webbplats, till automatiska fakturor.

Fungerar tillsammans med

  • Visma eEkonomi
  • Visma Administration

Kategori

  • Bokningssystem

Support

Sätt din kursadministration på autopilot

Nu blir din utbildningsverksamhet äntligen effektivare

EduAdmin hanterar hela flödet, från bokning på din webbplats, till att fakturan skapas i Visma Administration eller Visma eEkonomi.

Du sparar massor av tid och pengar på att integrera ditt EduAdmin kursadministrationssystem med Visma Administration eller Visma eEkonomi. Med Sveriges mest använda kursadministrationssystem, för öppna och företagsanpassade kurser, blir ditt arbete lättare och du får tid över att utveckla din verksamhet. Tjänsten ger en fantastisk överblick och lärare, kurser, tider, lokaler och utbildningsmaterial blir äntligen administrerade på ett och samma ställe.

Att använda EduAdmin innebär

·         Dina fakturor skapas automatiskt och du slipper äntligen manuell hantering
·         Du ser när dina kunder har betalat - direkt till bokningssystemet
·         Tidsbesparing och effektivisering

Så fungerar kopplingen med Visma Administration och Visma eEkonomi
Fakturan skapas automatiskt av ditt EduAdmin kursadministrationssystem och hämtas sedan via ett program kopplat till Visma Administration eller skapas automatiskt om du har Visma eEkonomi. Om kunden kan matchas skapas fakturan på befintlig kund. Om kunden inte redan finns så skapas den i Visma. Du ser sedan direkt i ditt EduAdmin när fakturan har blivit betald.

Kom igång

Kontakta MultiNet på 08-52802280!