Visma + Doxus

Arbetsorder, tidrapportering, material och projekthantering - enkelt och mobilt.

Fungerar tillsammans med

 • Visma eEkonomi
 • Visma Administration
 • Visma Lön 300/600

Kategori

 • Arbetsorder
 • Lagerhantering
 • Tid/Projekt

Tidrapportering enklast möjligt

Doxus är ett lättanvänt system för arbetsorder och tidrapportering för företag som behöver hålla koll på uppdrag, timmar, material och liknande. Varje arbete får ett unikt nummer och medarbetaren kan se allt som hänger ihop med respektive uppdrag samlat. Noteringar, material, resor och noteras enkelt. Man har möjligheten att samla allt som behövs för fakturan, ja även sammanställa fakturan. Genom att även hantera frånvaro så har du även underlag för lön.

Vi har kunder i olika brancher - med ett flexibelt system för filuppladdningar, egenkontroller och olika timtyper. Målsättningen med Doxus är att skapa ett verktyg som kan anpassa till olika företag, men ändå vara så enkelt för den enskilde medarbetaren att det verkligen används. Många standardrapporter för utskrift finns men vi hjälper även till om ni behöver några specialrapporter.

Doxus är anpassat för folk i farten och fungerar på mobiler, plattor och datorer - oavsett märke eller operativsystem. Inget lagras på apparaterna utan allt finns direkt tillgängligt via molnet.

Systemet är enkelt och snabbt att använda och anpassningsbart efter olika verksamheter

Tjänster

Doxus består av ett grundpaket och tillvalstjänster. Man väljer de tjänster man behöver och betalar per tjänst. Tjänster kan kopplas in efter behov.

 • Grundpaketet Detta inkluderar personalregister, kundregister, uppdrag, projekt, extrajobb/småjobb, jobbnoteringar, tidrapporter, olika tidkoder och rapportsystem för utskrift eller export till kalkylprogram.
 • Ekonomi Stöd för planering, offert och faktura. Faktura kan skötas i Doxus eller så kan det föras över och skickas via Visma eEkonomi.
 • Frånvaro Frånvaro av olika typ kan rapporteras och sammanställas med den arbetade tiden.
 • Kostnader och resor Till kostnader avses vanligen inkommande fakturor eller andra kostnader som knyts till uppdragen. Resor kan också noteras med eget eller firmafordon tillsammans med traktamente.
 • Artiklar Stöd för material som används på uppdragen. Artiklar är lätta att lägga till av medarbetarna på plats. Stöd finns för ändring av lagersaldo.
 • Kundportal Inloggning för kunder som då har möjlighet att följa sina jobb i realtid.
 • Foton och dokument Knyt dokument till olika jobb, instruktioner eller foton. Medarbetarna kan lägga till foton med mobiltelefonen. Här ingår även dokument som kan fyllas i så som checklistor och egenkontroller.

Kopplingar

Doxus har stöd för koppling till många olika system. Man kan använda flera kopplingar samtidigt om man vill. Vi hjälper dig att komma igång med integrationen så att saker blir exakt som du vill ha det. Man kan ansluta själv också: Koppling aktiverar av doxus-användaren under doxus-menyn, då får man en meny som heter ”Kopplingar” och där kan du lägga till vald koppling. Visma Lön och Visma Administration har en gemensamm koppling, ”Visma” och Visma eEkonomi har kopplingen ”Visma eEkonomi”.

Visma eEkonomi

Doxus har fullständigt kopplingar mot alla funktioner som eEkonomi i dagsläget stödjer och kommande funktioner implementeras när de finns. Kundregister och artiklar kan hållas synkroniserade. Fakturor som skapas från jobbade timmar och material kan skickas direkt i Visma eEkonomi.

Visma Lön

Arbete och frånvaro kan - för lönehantering - via fil överföras till Visma Lön 300 och Visma Lön 600.

Visma Administration

Via import och export av filer kan du synkronisera kunder och artiklar.

Kom igång

Vi hjälper dig om du kontaktar supporten, du kan också göra det själv.

Aktivera först kopplingar mot externa system längst ner på Doxus-konto sidan. Har du redan en integration igång så är det redan klart.

Gå till Doxus -> Kopplingar
Välj att "Anslutning av kopplingar", välj Visma eEkonomi eller Visma Filstöd (för Visma Administration och Visma Lön) och tryck på knappen.

Visma eEkonomi

Du kommer att få en knapp "Anslut till Visma eEkonomi" - tryck på knappen och logga sedan in på Visma eEkonomi, godkänn att Doxus får vara ansluten och sedan skickas du tillbaka till Doxus. Detta fungerar bara på våra standarddomäner - har ni en firmadomän måste ni höra av er till oss.

Nu finns inställningarna under en egen flik och handlingar aktiverar du under fliken Handlingar. Gå in under Visma eEkonomi fliken och välj vilka synkningar du vill ha aktiva. Synking av arbeten betyder att projekt med samma nummer skapas i eEkonomi när du skapar arbeten i Doxus. Synkning av kund betyder att ändringar i Doxus överförs till eEkonomi - om du vill få över ändringar åt andra hållet bör du aktivera handlingen "Visma eEkonomi kundsync" och sätta den att vara schemalagd "dagligen". För att synka fakturor så måste du ha tjänsten ekonomi aktiv.

Visma Lön och Visma Administration

Dessa två program har samma kopplingsmodul - du använder naturligtvis de handlingar som hör till det program du har.

Efter att kopplingen aktiverats finns inställningarna (ett fåtal) under en egen flik och handlingar aktiverar du under fliken Handlingar. Gå in under handlingar och kryssa i aktiv för de filtjänster du behöver. Dessa kommer att ha knappar under menyval "Integrering".

För att koppla lönekoder och frånvarokoder så görs detta under Doxus -> Tidkoder, och sedan i fältet "Extern kod" på respektive tidkod.