Visma + Dagskassa Import - Visma Admin 500-2000

Få era dagsrapporter automatiskt inkörda till Visma som dagliga verifikationer

Fungerar tillsammans med

  • Visma Administration

Kategori

  • Kassasystem

Dagskassa Import

Skicka in era dagskassa rapporter via e-post eller FTP och låt kopplingen ta över och bearbeta filen och automatiskt mata in den i Visma Administration som en verifikation dagligen.

Dagsavslutet läses in automatiskt vid varje kvällskörning och nästa morgon väntar en färdig verifikation bokförd och klar i Visma Administration.

Ni kan själva ange vilka försäljningskonton/utbetalningskonto och verifikationsserier som försäljningen ska bokas gentemot.
Integrationen hanterar alla momssatser.

Integrationen kan hantera SIE-, Excel-, xml- och csv-filer och är kompatibel med de flesta kassasystem.

 

Funktioner:

  • Läser av inskickade filer för daglig försäljning
  • Skapar ett samlingsverifikat för dagens försäljning
  • Bokför försäljningen i Visma Administration

Kom igång

Såhär gör du för att komma igång: 

1. Köp  integrationen från www.automatiseramera.se.
2. Kontakta oss på [email protected], så hjälper en av våra integrationstekniker er med installation och konfiguration av integrationen.