Visma + Compello AB

Lösningen för fakturaattest och automatiserad bokföring

Fungerar tillsammans med

  • Visma eEkonomi
  • Visma Administration

Kategori

  • Attest
  • Faktura-påminnelser-inkasso
  • Kvittohantering
  • Scanning av leverantörsfaktura

Compello Process

Compello Process är en uppsättning tjänster som gör den interna behandlingen och flödet av fakturor och tillhörande dokument säkrare, effektivare och mer användarvänligt. Tjänsterna omfattar bland annat fakturaattestering, import av dokument till affärssystemet Visma, app för attestering, automatisk kontering och bokföring, rapportering och arkivering. 

Elektronisk fakturahantering

Tjänsten innefattar automatiserad import av e-fakturor och pdf-fakturor, verifiering av fakturor, regelstyrd förkontering av redovisningsbilagan samt distribution till rätt person(er). Modulen för attestering skickar bland annat påminnelser till dem som ska attestera bilagan. Med appen som hämtas från AppStore eller Google Play kan de anställda attestera fakturor när som helst oavsett var de befinner sig. Komplettera med reseräkningsmodulen för att digitalisera även detta flöde.

Automatiserad bokföring

Med maskininlärning baserad på regler och tröskelvärden kan konteringen och bokföringen automatiseras på ett sätt som är anpassat till just ert företag. Vi har funktioner för matchning mot order och ingående fakturor.

Arkiv

Få full tillgång till alla bilagor, med goda sökmöjligheter. Tillgången till dessa baseras på klient eller attestant.