Visma + Chefsrapporter

Bättre kontroll på personalinformationen med HR‐Boxen!

Fungerar tillsammans med

 • Visma Lön 300/600

Kategori

 • HR/Lön
 • Övrigt

Tidsbesparande chefsstöd

HR-Boxens chefsrapporter öppnar upp möjligheter för chefer att komma åt och analysera personalinformation, material som annars riskerar begränsas till ett fåtal personer.

På ett enkelt och smidigt sätt integreras chefsrapporterna med er webbportal där behörig personal kommer åt relevant information. Inställningar för rapporternas innehåll justeras efter önskemål och historik kan plockas fram när ni som mest behöver det. 

Fördelar med HR-Boxens chefsrapporter:

 • Tidsbesparande chefsstöd
 • Enkel hantering
 • Tillgänglig i valfri webbportal
 • Genomtänkt paketering
 • Rätt info till rätt person

Exempel på chefsrapporter:

 • Analyslista för utbetalda löner per anställd 
 • Analyslista preliminära löner 
 • Personallista 
 • Semestersaldon 
 • Ackumulatorvärden 
 • Kontaktlista
 • Frånvaro    

För vilka passar HR-Boxens chefsrapporter?

 • Löneserviceföretag och deras kunder, så att kommunikationen dem emellan kan ske på ett mycket smidigt och hanterbart sätt.
 • Enhetstäta/utspridda organisationer där separata enheter fritt vill kunna analysera sin egen personalsituation.
 • Koncerner där principen är den samma som för ovanstående organisationer vars huvudsyftet är att ge access till rätt information.
 • Övriga organisationer där chefer och andra behöriga medarbetare behöver komma åt personalinformation.
  Vill du veta mer eller önskar boka en visning kontakta oss på [email protected] alt 019- 019-26 99 20