Visma + BrightAnalytics

Automatisera förvaltningsrapportering, budgetering till konsolidering.

Fungerar tillsammans med

 • Visma eEkonomi
 • Visma Administration

Kategori

 • Analys-rapporter-budget

Konsoliderad förvaltningsrapportering

Om BrightAnalytics

CFO´s roll är i utveckling. Därför har BrightAnalytics skapat en samlad plattform som täcker alla behov från förvaltningsrapportering, budgetering och prognoser till konsolidering.

Vår plattform BrightAnalytics kan anslutas till alla slag av applikationer, såväl ekonomisystem som affärssystem och CRM-system. Plattformen ger dig en heltäckande och automatiserad överblick över verksamheten. Du kan själv anpassa instrumentbrädor och rapporterna utan behov av hjälp från externa konsulter.

Täcker alla behov:

 • Resultat- och balansräkning
 • Kassaflöde och nyckeltal
 • Fakturahantering och likviditetsbudget
 • Konsolidering
 • Budget och prognos
 • Verksamhetsrapportering
   

Några fördelar:

 • Lägg på analys och inte på att samla in data
 • Stödjer multipla valutor, analysdimensioner och alternativa resultat- och balansräkningar
 • Stödjer olika juridiska personer, multipla källsystem och koncernelimineringar
 • Alltid tillgängligt och mobilt
 • Alltid korrekt data via inbyggda säkerhetskontroller
 • Enkel åtkomsthantering
   

Vår målsättning är att vara en tillförlitlig partner till dagens tekniskt orienterade, datadrivna CFO via inhämtning av data i realtid av företagets ekonomi och affärsverksamhet.

För att läsa mer om BrightAnalytics – klicka på Kontakta oss!

             

Kom igång

Kontakta oss för information om hur vi kan vara ett stöd i verksamheten.