Visma + Boardeaser Koncern

Konsoliderade rapporter – på 1 minut

Fungerar tillsammans med

  • Visma eEkonomi

Kategori

  • Analys-rapporter-budget
  • Digital signering
  • Årsredovisning

Boardeaser Koncern

Boardeaser är en lättanvänd molntjänst för koncernrapportering och konsolidering. Du får omedelbar överblick när vi presenterar bokföringen från alla koncernbolag i tydliga grafer, tabeller och dashboards. Med Boardeaser får du full kontroll och sparar timmar (!) varje månad.

Kraftfullt och enkelt
Koncernrapportering är svårt. Boardeaser gör det lätt att göra rätt och minimerar risken för fel genom automatisering. Varje månad uppdateras ditt konto med ny data från koncernbolagens ekonomisystem. På så sätt har du alltid tillgång till färska analyser och rapporter. Tjänsten är fullt kompatibel med Excel.

Snabb uppsättning
I Boardeaser sätter du snabbt upp din koncernrapportering och skräddarsyr efter behov. Våra produktexperter hjälper dig vid uppstart så att strukturen blir korrekt:

- Uppsättning av koncernstruktur (koncernträd)
- Aktivera kopplingar till ekonomisystem
- Förvärvsanalys
- Beräkning av goodwill och avskrivningar
- Kontobryggning inklusive kontogrupper
- Koncernrapportering
- Bokslutsperioder
- Hantering av minoriteter och subkoncerner

Verktyg för din löpande produktion

- Automatisk inläsning av ny bokföringsdata
- Avstämning av balansposter
- Hantering av internationella dotterbolag
- Valutor och omräkningsdifferenser​
- Inhämtning av kurser från Riksbanken
- Motpartsavstämning (I/C, Intercompany)
- Motpartsuppsättning
- Automatisk matchning av interntransaktioner
- Elimineringsförslag
- Eliminering i koncerntablå, manuellt och med regler
- Koncernkonsolidering
- Förvärvsanalys
- Över- och undervärden
- Budget & prognos för koncern
- Kontroller
- Rapportverktyg – mallar och editorer
- Dokumentation till revisor - IFRS 16 – leasing och hyreshantering (lanseras 2023)
- Stegvisa förvärv (lanseras 2023)
- Koncernårsredovisning K3, digital inlämning (lanseras 2023)

Boardeaser – en trygg partner för dig som koncernrapporterar
Du kan känna dig trygg som kund hos Boardeaser. Vår tjänst lever upp till höga säkerhetskrav och är utvecklad för professionell, tillförlitlig bolagsstyrning.

Vi har en personlig och lättillgänglig support där våra produktexperter hjälper dig med utmaningar som uppstår. I alla våra abonnemang ingår helt kostnadsfritt:

- Supportcenter
- Guider och instruktionsfilmer
- Löpande utbildningar

Kom igång

Intresserad? Så enkelt kommer du igång:

Boka ett videomöte med en av våra produktexperter, så visar vi dig tjänsten och vad den kan göra för dig. Mötet är självklart helt kostnadsfritt och utan förbindelser. Vill du starta ett abonnemang hos oss hjälper vi dig att komma igång!

Kontakta oss på ovan uppgifter!