Visma + Autogiro för Visma Administration

Autogiro för Visma Administration

Fungerar tillsammans med

  • Visma Administration

Kategori

  • Autogiro

Autogiro för Visma Administration

Autogiro för Visma Administration
Skapa autogiro underlag och medgivande underlag från Visma Administration.
Produkten Autogiro skapar autogiro underlag från Visma Administration. Det går även att skapa medgivande underlag för godkännande till bankgirocentralen.

Via produkten skapas en fil som skickas till bankgirot för bevakning och när beloppet förfaller dras fakturabeloppet från kundens konto. När pengarna är dragna går det att hämta en återrapporteringsfil som bokar av beloppet i Visma som betalt.

  • Förenkla betalflödena för dina kunder
  • Automatiskt bokföring av betalningen
  • Installationskostnad: 1295 kr
  • Månadskostnad 295 kr/mån