Visma + Analyser i Visma Admin

Få ett helheltsperspektiv över era finanser och effektivisera bokslutsprocessen

Fungerar tillsammans med

 • Visma Administration

Kategori

 • Analys-rapporter-budget

En flexibel Qlik-applikation för ekonomi

Med denna Qlik-integration kan kunder med Visma Adminisatration få en flexibel och lättillgänglig ekonomianalys.

Nu kan du som Visma Administrationskund få tillgång till en anpassad lösning som underlättar och effektiviserar ekonomianalyser. Visma bWise har byggt en datamodell mot Visma Administration och tagit fram ett gränssnitt som täcker de krav som en verksamhets ekonomer eller ledning behöver.

Jämfört med den tidskrävande processen i Excel som är personberoende och mer benägen för misstag, är denna Qlik-integration flexibel och enkel att använda. Användaren styr själv uppställningen av balans/resultaträkning, vad som ska ingå i varje rad, vilka perioder och värden som ska visas samt frigör er från Excel och spendera mer tid åt analysera er data.

 • Smarta analysmöjligheter
 • Balans- och resultaträkning
 • Rapportering direkt från lösningen
 • Löpande uppdatering av data
 • Se trender i verksamheten
 • Inget behov av Excel-ark


Få ett helhetsperspektiv på verksamheten
Genom att kombinera all data och skapa smarta visualiseringar får ni en tydlig översikt av er data och hur den den hänger ihop. Samtidigt som ni kan få samlad vy över hur det går för verksamheten, kan ni även gräva djupare ned i analysen för enskilda bolag, kostnadscenter, kunder - eller varför inte enskilda transaktioner.

 • Tydlig översikt på hela verksamheten med en dashboard och sammanställda resultat-/balansräkningar med utvalda KPIer som kan visas för hela bolaget/bolagen, ner till kostcenter eller projekt.
 • Förstå hur olika kostcenter och transaktioner hör ihop
 • Gräv djupare ner i data till specifika konton eller en viss tidsperiod
 • Enkelt att upptäcka fel eller avvikelser
 • Alla transaktioner uppdateras kontinuerligt för en realtidsanalys


Spara tid med automatiserad rapportering
Med bättre visualiseringar kan ett ekonomiteam presentera datan på ett enkelt och mer effektivare sätt. Qlik integrerar uppdaterad data från flera olika system sömlöst och ger ekonomi-controllers friheten att utforska, analysera och snabba på rapporteringsprocessen.

 • Skapa resultaträkning på lägre nivåer som kontor eller specifika kunder
 • Skapa en logik för konsolidering
 • Lägg mindre tid på att manuellt ta fram rapporter
 • Få mer tid för analyser och insikter i data
 • Enklare att förbereda månadsbokslut

Kom igång

Kostnadsfri demo, frågor eller funderingar?
Tveka inte att kontakta oss!