Visma + actigate

Actigate hjälper dig att automatisera analysarbete och löpande rapportering.

Fungerar tillsammans med

  • Visma eEkonomi

Kategori

  • Analys-rapporter-budget
  • Avtalsfakturering

Automatiserad rapportering och analys

Actigate hjälper dig att automatisera både ert analysarbete och er löpande rapportering till era kunder samt er interna uppföljning och admin.

Plattformen Actigate synkar med era kunders e-Ekonomidatabaser och kombinerar, förädlar samt analyserar datan automatiskt.

Färdiga rapporter och notiser ”pushas” till era kunder via t ex email eller Slack. Actigate kan även skicka data till Powerpoint, Excel och Google Sheets om era kunder föredrar att ha få sin rapportering via dessa program. 

Utöver att automatisera er rapportering per kund kan actigate även löpande beräkna jämförande nyckeltal över hela er kundbas eller grupper av bolag. 

Actigate kan även hjälpa er med er egen administration t ex beräkning av antal gjorda verifikationer per kund.

Utöver bokföringsdata från eEkonomi kan actigate hämta data från andra system tex tidsrapportering etc eller data som ni sparar lokalt i t ex Excel.

Kom igång

Kontakta vår support via [email protected] så återkommer vi till er med förslag på tider för ett webbmöte (eller ett vanligt telefonsamtal om ni föredrar att börja med det).