Viktig information om din rapportlicens för e-economic

Bokföringstjänsten e-economic stängdes den 30 juni 2018 ner i Sverige. Efter den 30 juni 2018 kommer du inte längre kunna använda eller genomföra bokföringstransaktioner i tjänsten e-conomic och ditt abonnemang till tjänsten upphör således att gälla per den 30 juni 2018.

Särskilda villkor för begränsad rapporteringslicens till e-economic

Dessa särskilda villkor gäller mellan Visma Spcs AB och kund vid tillhandahållande av rapporteringslicens till e-economic.

För att du ska kunna ha möjlighet att läsa och/eller exportera din bokföringsdata (som lagts in i e-economic-tjänsten senast den 30 juni 2018) till ett annat bokföringssystem erbjuder vi dig som har haft ett aktivt abonnemang avseende bokföringstjänsten e-economic hos e-economic Sverige AB en begränsad sk rapportlicens till e-economics (“Rapportlicensen”).

Din bokföringsdata som per den 30 juni 2018 finns i tjänsten e-economic kommer per den 1 juli 2018 att automatisk att läggas över i en Rapportlicens och din bokföringsdata kommer därmed, om du inte aktivt och skriftligen säger upp Rapportlicensen, att sparas av Visma Spcs AB under Rapportlicensens löptid, dvs till och med den 31 december 2025, varefter den automatiskt kommer att  raderas.

Du kan skriftligen när som helst säga upp Rapportlicensen till e-economic genom att skicka ett e-mail till [email protected]. Vi erinrar om att för det fall du säger upp Rapportlicensen kommer all din bokföringsdata att raderas.

Rapportlicensen innebär att du får en möjlighet att logga in i e-economic, men enbart för att kunna läsa din bokföringsdata, dvs sådana bokföringstransaktioner som du lagt in i e-economic tjänsten senast den 30 juni 2018, samt  att du får tillgång till begränsad exportfunktionalitet. Det kommer inte vara möjligt att genomföra några bokföringstransaktioner i Rapportlicensen, Rapportlicensen kommer inte att uppdateras med nya funktioner eller uppdateringar avseende nya lagar och regler och och det ingår inte heller någon support.

Rapportlicensen är gratis, den tillhandahålls i befintligt skick och gäller till och med den 31 december 2025, varefter den upphör automatiskt att gälla. Efter den 31 december 2025 kommer all din bokföringsdata att raderas. Om du önskar behålla någon data efter den 31 december 2025 måste du således själv ta ansvar för att i god tid dessförinnan exportera sådan data med hjälp av den exportfunktionalitet som finns att tillgå i Rapportlicensen. Visma Spcs AB tillhandahåller ingen support i detta avseende.

För Rapportlicensen gäller utöver dessa Särskilda villkor även Användningsvillkor (Terms of Service). För tillgång till Rapportlicensen krävs att du accepterar dessa Särskilda villkor jämte Användningsvillkor. Detta sker genom att du loggar in och använder Rapportlicensen].