Ta emot e-faktura från Circle K

För att Circle K ska börja skicka e-fakturor till dig och ditt företag behöver de information från dig.
Här är en mall med vilken information Circle K behöver. Kopiera texten i mallen ner till strecket, klistra in det i ett mejl, fyll i uppgifterna och skicka det till Circle K:s mejladress:

[email protected]

Mejlmall

Ange "Anmälan e-faktura" i mejlets ämnesrad

Hej!

Jag vill att ni skickar e-faktura till vårt företag:


Organisationsnummer:
Företagsnamn:
Peppol-ID*:
Momsregistreringsnummer:
Kontaktperson:
Telefon:
E-postadress:
GLN: Vi använder organisationsnumret eller Peppol-ID ovan för adressering
Fakturaformat: Svefaktura eller Peppol BIS Billing3
Operatör: InExchange
Tel: 0500-44 63 60
E-mail: [email protected]


* Peppol-ID finns angivet i ditt ekonomiprogram under Företagsinställningarna.
I Visma eEkonomi hittar du ditt Peppol-ID under Inställningar - Företagsinställningar - Faktureringsuppifter. I Visma Administration hittar du ditt Peppol-ID under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Mina tjänster - Digitala fakturor och dokument och fliken Till Företag.