Visma eEkonomi för föreningar

  • Fakturera medlemmar direkt från programmet
  • Hantera hela ekonomin
  • Integration med banken