Konvertering från Visma Bokföring till Visma Administration

Angående vår kontakt för en stund sedan kommer här lite information som du bör ta del av. Filen skickar du elektroniskt via länken som finns i mejlet från oss. 

Ta säkerhetskopia 

Du tar säkerhetskopian genom att gå in i programmet och i det företag det gäller. Här väljer du Arkiv - Säkerhetskopiering - Aktivt företag. När du får upp dialogrutan för Säkerhetskopiering ska du kontrollera att du inte ha någon markering i rutan bredvid Säkerhetskopiera även indexfilerna, på så sätt undviker du att säkerhetskopian blir större än nödvändigt. Skickar du säkerhetskopian via FTP är det enklast att spara säkerhetskopian på hårddisken, till exempel C:\.

Filen som du ska skicka in till oss heter Back1.bok.

Obs! 
Under tiden vi har säkerhetskopian måste du stå stilla med det aktuella företaget i Visma Bokföring, eftersom säkerhetskopian med konverteringen läses in i Visma Administration när den är klar och då är ditt arbete ogjort som du gör efter att du tagit säkerhetskopian. 

Provinstallera säkerhetskopian

Innan du skickar in säkerhetskopian till oss ska du prova att läsa in den i Visma Bokföring. Du gör det genom att öppna programmet och välja Arkiv – Säkerhetskopiering – Installera företag från säkerhetskopia. När du har installerat säkerhetskopian har det lagts upp ett nytt företag. När du har kontrollerat att allt är korrekt, dvs du har öppnat företaget i Visma Bokföring, kan du radera företaget som du har läst in.Välj Arkiv – Företagsunderhåll – Radera företag. Se till att du markerar rätt företag innan du raderar det.

Konvertering från Visma Bokföring till Visma Administration är kostnadsfri.

Vi behåller originalfilen och en kopia på rättningen ca 1 månad. Vi arkiverar detta om något skulle hända vid postgång eller om något fel uppstår.