Visma + TruePOS Kassasystem

Sömlös integration från TruePOS till Visma Administration eller Visma eEkonomi!

Fungerar tillsammans med

  • Visma eEkonomi
  • Visma Administration

Kategori

  • Kassasystem

TruePOS Kassasystem

Kassacentralens målsättning är att erbjuda en trygg och säker helhetslösning som hjälper er att effektivisera och förenkla försäljningsprocessen genom de egenutvecklade produkterna TruePOS kassasystem, TruePAY kortterminaler och TrueAPP onlinebeställningar.

TruePOS är Kassacentralens egenutvecklade programvara för kassasystem med ett av marknadens mest användarvänliga gränssnitt. Kassorna kommer med en lätthanterlig touchskärm och tydlig kunddisplay. Kassacentralen anpassar systemet för att passa just er och har skräddarsydda funktioner utifrån bransch och verksamhetsstorlek. TruePOS passar till flera olika branscher så som restauranger, livsmedelsbutiker, detaljhandel, bagerier och kedjor.

Varför TruePOS?

  • Ett av marknadens mest användarvänliga gränssnitt
  • Lätthanterlig touchskärm och tydlig kunddisplay
  • Skräddarsydda funktioner utifrån bransch och verksamhetsstorlek
  • Passar till flertalet olika branscher

Artikelregister:
Ha ett gemensamt artikelregister för TruePOS och Visma Administration/eEkonomi. Slipp underhåll av två register.

Fakturakundregister:
Fakturakunder hämtas i realtid från Visma Administration/eEkonomi när ni trycker på ”Fakturakund” i TruePOS. Tas en kund bort från Visma Administration/eEkonomi försvinner den direkt från TruePOS. Samma sak om ni ändrar på en kund i Visma Administration/eEkonomi - då sker ändringen direkt i TruePOS.

Följesedel/Faktura:
Artiklar säljs i kassaystemet och fakturakund hämtat från Visma Administration/eEkonomi väljs i slutet av köpet. Följesedlar skrivs ut från TruePOS och köpet skickas sedan till Visma Administration/eEkonomi som en order eller faktura på vald fakturakund med korrekta artiklar. Via Visma Administration/eEkonomi skickas sedan fakturan iväg och det är i Visma Administration/eEkonomi som ni sköter all vidare uppföljning. Slipp manuellt inmatande av faktura i Visma Administration/eEkonomi. Det finns även stöd för samlingsfakturering för återkommande fakturakunder om har man Visma Administration.

Dagsrapporter:
Skickas automatiskt in i Visma Administration/eEkonomi vid uttagen Z-rapport i TruePOS. Jämfört med SIE-filer, så sker detta helt med automatik och allt manuellt arbete försvinner för att bokföra dagskassorna. Slipp flera timmars onödig bokföringstid i månaden.

Visma Administration installerat på annan adress än kassasystemet:
Eftersom Visma Administration normalt kräver att man befinner sig inom samma nätverk som databasen för Visma Administration är installerat på, så har Kassacentralen byggt en egen unik cloud-modul för att komma runt detta för att även kunna hantera installationer där Visma Administration är installerat på annan adress än kassasystemet. Lösningen innebär att all kommunikation mellan Visma Administration och TruePOS sker via Kassacentralens cloudservrar, och allting sker i realtid. Sekunden efter att följesedeln skrivits ut i kassan ligger ordern i Visma Administration även om det är 100 mil mellan installationerna. Den här lösningen används även om ni har flera olika försäljningsställen på olika adresser, men bara Visma Administration installerat på t.ex. ett huvudkontor.

Kom igång