Visma + TruePOS Kassasystem

Sömlös integration från TruePOS till Visma Administration eller Visma eEkonomi!

Fungerar tillsammans med

  • Visma eEkonomi
  • Visma Administration

Kategori

  • Kassasystem

TruePOS Kassasystem

Kassacentralens målsättning är att erbjuda en trygg och säker helhetslösning som hjälper er att
effektivisera och förenkla försäljningsprocessen genom de egenutvecklade produkterna TruePOS
kassasystem, TruePAY kortterminaler och TrueORDER onlinebeställningar.

TruePOS är Kassacentralens egenutvecklade programvara för kassasystem med ett av marknadens
mest användarvänliga gränssnitt. Kassorna kommer med en lätthanterlig touchskärm och
tydlig kunddisplay. Kassacentralen anpassar systemet för att passa just er och har skräddarsydda
funktioner utifrån bransch och verksamhetsstorlek. TruePOS passar till flera olika branscher så som
restauranger, livsmedelsbutiker, detaljhandel, bagerier och kedjor.

Varför TruePOS?


• Användarvänligt och lätthanterligt
• Skräddarsydda funktioner för er bransch och verksamhetsstorlek
• Följ er försäljning via TrueCLOUD
• Support ingår


Artikelregister: Ha ett gemensamt artikelregister för TruePOS och Visma Administration/eEkonomi. Slipp
underhåll av två register.


Fakturakundregister: Fakturakunder hämtas i realtid från Visma Administration/eEkonomi när ni trycker
på ”Fakturakund” i TruePOS. Tas en kund bort från Visma Administration/eEkonomi försvinner den direkt
från TruePOS. Samma sak om ni ändrar på en kund i Visma Administration/eEkonomi - då sker
ändringen direkt i TruePOS.


Följesedel/Faktura: Artiklar säljs i kassaystemet och fakturakund hämtat från Visma
Administration/eEkonomi väljs i slutet av köpet. Följesedlar skrivs ut från TruePOS och köpet skickas
sedan till Visma Administration/eEkonomi som en order eller faktura på vald fakturakund med korrekta
artiklar. Via Visma Administration/eEkonomi skickas sedan fakturan iväg och det är i Visma
Administration/eEkonomi som ni sköter all vidare uppföljning. Slipp manuellt inmatande av faktura i
Visma Administration/eEkonomi. Det finns även stöd för samlingsfakturering för återkommande
fakturakunder om har man Visma Administration.


Dagsrapporter: Skickas automatiskt in i Visma Administration/eEkonomi vid uttagen Z-rapport i TruePOS.
Jämfört med SIE-filer, så sker detta helt med automatik och allt manuellt arbete försvinner för att bokföra
dagskassorna. Slipp flera timmars onödig bokföringstid i månaden.


Visma Administration installerat på annan adress än kassasystemet: Eftersom Visma Administration
normalt kräver att man befinner sig inom samma nätverk som databasen för Visma Administration är
installerat på, så har Kassacentralen byggt en egen unik cloud-modul för att komma runt detta för att
även kunna hantera installationer där Visma Administration är installerat på annan adress än
kassasystemet. Lösningen innebär att all kommunikation mellan Visma Administration och TruePOS sker
via Kassacentralens cloudservrar, och allting sker i realtid. Sekunden efter att följesedeln skrivits ut i
kassan ligger ordern i Visma Administration även om det är 100 mil mellan installationerna. Den här
lösningen används även om ni har flera olika försäljningsställen på olika adresser, men bara Visma
Administration installerat på t.ex. ett huvudkontor.

Kom igång

Boka demo idag!