Visma + SDF

SDF ger dig som administratör, arbetsledare eller tekniker det perfekta stödet

Fungerar tillsammans med

 • Visma eEkonomi
 • Visma Administration
 • Visma Lön 300/600

Kategori

 • Arbetsorder
 • Lagerhantering
 • Schemaplanering

Arbetsorder, Projekt och Dokumentation

Arbetsorder

Med SDF kan du enkelt skapa en arbetsorder när du vill, direkt vid inkommet ärende eller enligt bestämda intervall. Dessutom kan du smidigt koppla order till objekt med komponenter, samt:

 • Göra en generell eller kundspecifik prissättning och arbeta med ROT-fördelning och ROT-typer.
 • Bygga upp egna protokoll, eller använda medföljande branschspecifika - som t.ex. OVK, Årsrapport enligt F-gasförordningen eller SGU:s Borrprotokoll.
 • Signera och skicka orderdokument direkt på plats.
 • Hämta leverantörsfakturor direkt från Visma Administration eller ta emot dem som elektronisk följesedel direkt från leverantören.
 • Planera in jobb med hjälp utav en planeringskalender.
 • Exportera tiden som är rapporterad på arbetsorder till Visma Lön.
 • Spara överblivet material på olika lagerställen


När arbetsordern är färdig för fakturering exporteras den enkelt till Visma Administration 500/1000/2000 eller Visma eEkonomi - antingen till order eller faktura. Fakturanumret hämtas sedan tillbaka till SDF och blir enkelt att söka fram vid behov.

Projekt

SDF ger dig full koll på dina projekt - från kalkyl till slutfaktura - med den tydliga översikt som behövs vid större entreprenader och anbudsjobb. Det innebär bland annat att du kan:

 • Se kostnader i projektöversikten så fort en orderrad läggs till på projektet.
 • Följa upp projekten med hjälp av statistik och se fördelningen mellan ÄTA-arbeten och projektorder.
 • Skapa och skicka beställningslistor till dina leverantörer.
 • Föra personalliggare där anställda och underentreprenörer kan checka in och ut, samt skicka personalliggaren direkt från arbetsplatsen.


Dokumentation

Med dokumentation i SDF skapar du ett komplett underlag att lämna över till kund samt de manualer som krävs för att sköta din företagscertifiering. Du kan:

 • Använda färdiga mallar för att skapa kompletta drift- och skötselinstruktioner, kopplade till anläggning och projekt.
 • Hantera projekt och företagsmanualer för t.ex ISO 9001, ISO 4001 eller ackreditering för trycksättning med gas.

Kom igång

Kontakta oss

För att komma igång med SDF går du antingen in på vår hemsida och bokar en Demo eller slår oss en signal på 031-711 96 30. Det går också bra att mejla på [email protected]