Visma + Pigello

Heltäckande och automatiserat fastighetssystem med fokus på användarvänlighet

Fungerar tillsammans med

  • Visma eEkonomi

Kategori

  • Avtalsfakturering
  • Digital signering
  • Fastighetssystem

Pigello

Pigello är ett komplett 100% webbaserat fastighetssystem med fokus på användarvänlighet och automatiserade processer. 
Pigello är ett system byggt för fastighetsbolag med en vision om att äga, kontrollera och hantera alla fastighetsrelaterade processer och dess data med ett lätthanterligt gränssnitt. Med Pigello kan du enkelt hantera allt från hyresavisering och teknisk förvaltning till uthyrning.

Plattformen är byggd på den senaste teknologin och erbjuder därför öppna API:er som säkerställer att ni som kund alltid äger er data och kan välja vilka system som ska kombineras och integreras. Samtliga moduler i Pigello tillhandahålls som molntjänster vilket ger användaren möjlighet sköta samtliga processer från vilken plats som helst. Nedan finner du mer information om våra moduler och vad en integration mot Visma eEkonomi innebär.

Pigello Bas
Pigello är en avtals- och objekts modul som ger organisationer full kontroll över hyreskontrakt, serviceavtal, parkeringsavtal och övriga tilläggsavtal samt dokument. Alla avtal kan enkelt signeras med Pigello E-signering.

Denna modul utgör även hela grundinfrastrukturen i ett fastighets- och förvaltningsbolag, vilket betyder att det är här alla fastigheter, byggnader, parkeringsplatser och hyresobjekt lagras. Med hjälp av strukturerade dashboards, översiktliga tabeller och interaktiva planritningar, kan användare få full översikt över vakansgrader, status på kontrakt och förväntade intäkter/kostnader.

Pigello Hyra
Pigello Hyra är ett heltäckande aviseringssystem där organisationer får möjligheten att helt automatiskt hyresavisera utifrån hyreskontrakt, eller fakturera manuellt. Pigello tillhandahåller möjligheten att skicka avier med E-faktura, Email, Kivra, Post eller manuell hantering. Naturligtvis går det även att aktivera autogiro.

I och med en direktintegration mot bankgirot registreras och prickas alla betalningar av per automatik i Pigello Hyra. Därefter är det möjligt att automatiskt få över allt bokföringsunderlag direkt till Visma E-ekonomi. Det är även möjligt att exportera SIE4-filer direkt från systemet. 

I Pigello Hyra ingår även automatisk kravhantering, inkasso, samt hjälp med avhysningsprocess.

Pigello Teknisk förvaltning
Pigello TF är en modul som bygger på processhantering och smidiga arbetsflöden för tekniska förvaltare. Med hjälp av TF underlättas vardagen för såväl fastighetsskötare som strategiska beslutsfattare, med hjälp av tydliga översikter över både fel som behöver åtgärdas, samt faktiska kostnader som uppstår. Med Teknisk förvaltning hanteras både felanmälningar, besiktningar, ronderingar och arbetsorder på ett enkelt sätt.

Pigello Insights
Pigello Insights är en statistik- och rapportmodul där man får en tydlig insikt och överblick över verksamhetens övergripande nyckeltal. Utöver den övergripande nivån finns det möjlighet att gå in djupare och på en detaljerad nivå begära ut rapporter och analyser. På så sätt får man en oslagbar insikt i verksamhetens olika delar för både ekonomiska och tekniska nyckeltal.

Mina sidor
Mina sidor är en plattform där hyresgäster kan hantera sina avtal, se info om sina hyresobjekt, följa upp besiktningar, ta del av nyheter, ansöka om uthyrning i andrahand, hyra parkeringar, betala hyran samt skapa och följa upp felanmälningar.

Pigello Marknad
Pigello Marknad är en anpassad modul för att hantera marknadsföring av objekt, samt hålla koll på leads och affärsmöjligheter kopplat till objekt. Med hjälp av Pigello Marknad kan du enkelt hålla koll på nya affärsmöjligheter och potentiella hyresgäster. Dessa loggas enkelt i ett CRM-flöde där du som användare flyttar en affärsmöjlighet framåt i processen.
 
Kontakta oss för mer information så går vi igenom hur man smidigt kommer igång med Pigello. 

Kom igång

Gratis webbdemo
Du kan enkelt boka in en kostnadsfri webbdemo via pigello.se/demo för att lära dig mer om hur Pigello kan effektivisera fastighetsförvaltningen. Under demon går vi igenom systemet och erbjuder en god överblick av systemet med målet att ni ska ha en bra förståelse för hur ni kan jobba i Pigello utefter era behov. 


Integration mot Visma eEkonomi
Integrationen mot Visma eEkonomi görs enkelt via Billecta. Kontakta oss för mer information.


Byte av fastighetssystem
Beroende på vilket fastighetssystem du använder och hur stort bestånd du förvaltar, kan ett byte se olika ut, kontakt oss så berättar vi mer om hur ett byte från ert nuvarande system till Pigello skulle gå till!