Visma + Memmo

Enkelt, molnbaserat projekthanteringsverktyg

Fungerar tillsammans med

  • Visma Lön 300/600

Kategori

  • Tid/Projekt

Skapa ordning och reda i dina projekt

Projektdagbok
Här finns en intuitiv dagbok som hanterar noteringar med bilder och registrering av arbetsstyrka på arbetsplatsen. I dagboken kan man även koppla dokument till dagboksbladen.

Avvikelser & ÄTA
Registrera smidigt både arbetad tid och manuella kostnader så du inte missar något vid debitering. Utifrån dina inställningar för omkostnader, entreprenörarvode och ev. avtalade à-priser genereras ett komplett fakturaunderlag. Du kan koppla dokument och bilder till avvikelsen och det finns möjlighet till beslutslogg för snabb hantering av ändringar. För Bidcon-användare finns även en kalkylfunktion. 

Dokumenthantering
I dokumentarkivet har du möjlighet att spara alla typer av filer, inklusive mail till och från olika kontaktpersoner. Egendefinierade dokumentetiketter kan kopplas till filer för att förenkla sökning. Här finns också möjlighet att sätta status på dokument för att enkelt se vilka dokument som är färdigställda eller behöver slutföras.

  • Mallar: i Memmo finns också många färdiga dokumentmallar som kan användas i projekten.
  • Dela filer: filer i Memmo kan enkelt delas med externa parter utanför Memmo.
  • Microsoft Office 365: du kan använda dig av Office Online för att granska, redigera och spara filer

Anbudsförfrågningar
Skicka anbudsförfrågningar med tillhörande underlag till flera UE/Leverantörer utan att de ser övriga mottagare. Samtidigt har du full kontroll på vilka som läst förfrågan och vilka svar som kommit in.

Arbetsorder
I denna modul registrerar man arbetsordrar och fyller i uppgifter om vad som ska göras, samt tid och plats för när arbetet ska utföras. I modulen sammanställs även kostnader som ingår i arbetsordern och man får då fram ett fakturaunderlag som kan skickas ut till kunden.

Tidsregistrering
Flexibel tidsregistrering kan göras direkt ute i fält via din mobiltelefon, surfplatta eller dator. Rapportera tid på ditt projekt och exportera lönetransaktionerna till Visma.

Bjud in externa parter till samarbete i Memmo
Genom de flexibla behörighetsinställningarna kan du bjuda in dina samarbetspartners att arbeta i ett specifikt projekt. Behörighetshantering på funktionsnivå gör att du enkelt kan skapa grupper som får unik tillgång till de funktioner i systemet de tilldelats. Projektunika rättigheter ger möjlighet att ytterligare fördela rättigheter till enskilda projekt.

Kom igång

1. Beställ integrationen mot Visma Lön så aktiverar vi funktionen i Memmo

2. Matcha Memmos tidstyper med Vismas tidkoder

3. Matcha de anställdas anställningsnummer i Memmo mot anställningsnummer i Visma

4. Skapa en exportfil (.tlu-fil) med lönetransaktioner