Visma + Klientkoll

Har du tillräcklig kundkännedom (KYC) för att uppfylla lagen om penningtvätt?

Fungerar tillsammans med

  • Visma Advisor

Klientkoll

Upptäck hur snabbt och enkelt det är att ha koll på dina klienter.

Som redovisningsbyrå eller redovisningskonsult räcker det inte med att göra ett bra jobb med bokföringen utan du ska även se till så du uppfyller kraven i lagen om penningtvätt och finansiering av terrorism.

Genom att använda Klientkoll kan du fokusera på det du är bäst på och får stöd med rutinerna som gör att du uppfyller lagens krav.

Vad är det man ska ha koll på?

Lagen om penningtvätt och finansiering av terrorism innebär att du som verksamhetsutövare bland annat behöver ha koll på följande:

• Allmän riskbedömning av den egna verksamheten • Klientens verkliga huvudman

• Säkerställa klientens identitet

• Ha koll på vilka som är styrelsemedlemmar och firmatecknare

• Om det finns någon i ledande ställning som är PEP (person i politiskt utsatt ställning) eller RCA (anhörig eller nära medarbetare)

• Analysera och bedöma risker för penningtvätt i klientens verksamhet

• Eventuell koncernstruktur och vilka som har inflytande över verksamheterna

”Vi har redan rutiner”

Det är bra, då kan du fundera på hur mycket tid du lägger ned varje år för att säkerställa så den information du har om klienten är korrekt.

Klientkoll hämtar den information som behövs för kundkännedom (KYC, Know Your Customer)med ett musklick och du kan fokusera på kundkännedommen och riskbedömningen som är det primära.

När information samlats in och riskbedömning gjorts genereras ett dokument som du sparar tillsammans med klientens övriga dokument. Detta dokument fungerar som ett kvitto på att du gjort det som krävs för att följa lagen om penningtvätt (AML, Anti Money Laundry) och finansiering av terrorism.

Vad kommer du göra med tiden du sparar?

Mer info hittar du här

Kom igång

När du loggar in i Klientkoll kommer du till översikten där du ser vad som står på tur att göras.

Dina klienter hämtar du enkelt över från Visma Advisor, Visma EEkonomi, importerar dem från en textfil eller lägger upp dem en och en.