Visma + Kaseya BMS Connector by Avazon

Kaseya BMS används av företag som arbetar med IT-support

Fungerar tillsammans med

 • Visma eEkonomi
 • Visma Administration

Kategori

 • CRM/Säljstöd
 • Tid/Projekt
 • Övrigt

Avazon Kaseya BMS Connector

Kaseya BMS används av företag som arbetar med IT-support. Programmet automatiserar och ger stöd inom:

 • Ärendehantering
 • Tidredovisning
 • Kontrakt och avtal
 • Projekthantering
 • CRM
   

I Sverige säljs programmet av Upstream (www.upstream.se).

Avazon connectorn automatiserar faktureringen till slutkund. BMS skapar fakturaunderlag enligt automatiserat regelverk. Med connectorn så hämtas informationen, presenteras i en tabell och skapar sedan order eller faktura direkt i Visma med en knapptryckning.

För Visma Administration körs connectorn från integrationsmenyn i Visma.

För Visma eEkonomi körs connectorn som molntjänst eller lokal applikation.

Kom igång

Kontakta oss på Avazon för mer info om hur du enklast kommer igång med denna integration.