Visma + Ascendo

Ascendo Invoice till fast pris. Allt ingår, utom krångel

Fungerar tillsammans med

 • Visma eEkonomi
 • Visma Administration

Kategori

 • Attest
 • Scanning av leverantörsfaktura

EXTREMT ENKEL FAKTURAHANTERING

Med Ascendo Invoice sköter du kontering och attest av såväl stora som små fakturavolymer, snabbt och enkelt. Du effektiviserar handläggningen av fakturorna, förkortar ledtiderna och får full koll.

Ascendo Invoice integreras enkelt till Visma. Under fakturabehandlingen i Ascendo Invoice sker automatisk uppdatering av ekonomisystemets huvudbok och leverantörsreskontra via vår Visma-integrationsmodul.

Om ni använder ett inköps- eller ordersystem kan Ascendo Invoice även kopplas ihop med detta för att effektivisera och automatisera hela processen från order och inköp till fakturagodkännande och betalning.

Det där lilla extra...

 • Användarroller styr attestnivåer och åtkomst i systemet.
 • Fritextsökning i alla fakturor
 • Bunthantering möjliggör hantering av flera fakturor samtidigt.
 • Vikariefunktion ger enkel åtkomst till kollegors fakturor vid frånvaro.
 • Spärrfunktion för leverantörer säkerställer att inga bluff-fakturor betalas felaktigt.
 • Tidsgränser aktiveras automatiskt för att säkerställa att fakturor betalas i tid.
 • Koppla samman debet- och tillhörande kreditfakturor för ökad kontroll.
 • Sekretesshantering förhindrar obehörig åtkomst till fakturor med t.ex. personuppgifter.
 • Kopia-till funktion möjliggör t.ex. enkel hantering av fakturor som ska vidarefaktureras eller av andra orsaker tillhandahållas andra handläggare.
 • Snabb hjälp och nyhetsuppdateringar direkt i systemet via vår interaktiva kommunikationsplattform.