Zenta AB

Zenta AB är en utvecklingsbyrå spm hjälper företag med programmering och är specialister på modernisering och integration. 

Vi hjälper till att automatisera flöden, integrera affärssystem och eliminera felkällor på interna processer.

Kontakta  Zenta AB

0470-123 00

info@zenta.se

www.zenta.se