Visma WooCommerce Integration

Kom igång och automatisera ditt bokföringsunderlag idag. Beställ här

Denna integration till WooCommerce är resultatet av ett samarbete mellan Onlineforce och Wetail där Onlineforce står för distribution och försäljningrelaterade frågor. Wetail levererar teknisk support, utveckling och underhåll för tjänsten. Vi erbjuder automatisering för endast 295 kr per månad i vårt standardutförande.

Parametrar som skickas

IsActive produkten är aktiv
Number artikelnummer
Name artikelns namn
CodingId regler för artikeln skall bokföras, hämtas från Visma
UnitId enhet
NetPrice artikelns pris
StockBalanceAvailable  artikelns lagersaldo, skickas enbart i 2 och 3 ovan

  

Ordersynk:
Synkronisering av ordrar sker vid 3 olika scenarios:

- När ordern får angiven status för synkronisering, detta beror även på betalmetod. Det går att avaktivera automatisk synkronisering.
- Om man aktiverat "Synkronisera order automatisk"-inställningen skickas produkten när den sparats i WooCommerce.
- Manuell synkronisering från orderlistning i WooCommerce, tryck på kanppen för manuell synkronisering.

Parametrar som skickas - Order

IsActive produkten är aktiv
CustomerId  Visma Kund ID
Number Ordernummer i WooCommerce
Amount Ordertotal
VatAmount Orderns totala moms
Status Orderns status, Utkast, Pågående, Levererad, Fakturerad
CustomerIsPrivatePerson Om kund är privatperson
 OrderDate  Order datum
 CurrencyCode  Valutakod
 DeliveryCustomerName   Kundnamn leverans
 DeliveryAddress1   Kundadress leverans
 DeliveryAddress2   Kundadress2 leverans
 DeliveryPostalCode  Kundpostnummer leverans
 DeliveryCity   Kundort leverans
DeliveryCountryCode  Kund land leverans orderget_billing_country,
OurReference Vår referens
InvoiceAddress1 Adress Faktura
InvoiceAddress2  Adress2 Faktura
InvoiceCity                     Ort Faktura
InvoiceCountryCode Land Faktura
InvoiceCustomerName Mottagarnamn faktura
InvoicePostalCode Postnummer faktura
 EuThirdParty  Eu tredje part

 

Orderrad

ArticleId Visma artikel ID
ArticleNumber Artikelnummer, SKU i WooCommerce
Text Artikelnamn
DeliveredQuantity Levererat antal
Quantity Antal
UnitPrice Styck pris

 

Utländsk Valuta
Vid synkronisering av order med utländsk valuta hämtas dagsaktuell kurs (orderdatum) och valutan omvandlas till SEK vid konteringen.

Kundsynk
Synkronisering av kunder sker när ordern synkroniseras

Parametrar som skickas 

ContactPersonEmail Kundens email
EmailAddress Kundens email
ContactPersonName Kundnamn
DeliveryCustomerName Kundnamn
CurrencyCode Valutakod
Name Kundnamn
IsPrivatePerson Privatperson eller företag
OrgNr Organisationsnummer, om angivet
VatNumber VAT nummer, om angivet
Address1 Kundens adress
Address2 Kundens adress2
ZipCode Kundens postnummer
City Kundens postort
CountryCode Kundens land
IsActive Kunden sätts till aktiv
InvoiceAddress1 Kundens fakturaadress
InvoiceAddress2 Kundens fakturaadress2
InvoiceCity Kundens fakturaort
InvoiceCountryCode Kundens fakturalandskod
InvoicePostalCode Kundens fakturapostnummer
DeliveryAddress1 Kundens leveransadress
DeliveryAddress2 Kundens leveransadress2
 DeliveryCity Kundens leveranspostort
DeliveryCountryCode Kundens leveransland
DeliveryName Leveransnamn
DeliveryPostalCode Kundens leveranspostnummer
ContactPersonPhone Kund telefon
Telephone Kund telefon
TermsOfPaymentId Visma betalvillkor

Har du frågor eller funderingar?

Onlineforce Sweden
Växel: 08-410 002 06
Webb: onlineforce.net
E-post: sales@onlineforce.net