Målgrupp

Kursen riktar sig till nya användare av Visma Lön 300/600. Du som har använt programmet en tid och känner dig osäker är också välkommen, men får räkna med att innehåll och tempo är anpassat för nya användare.

Förkunskaper

• Grundläggande datorvana
• Kunskaper om hur det egna företaget hanterar sina löneadministrativa rutiner
• Kännedom om löneadministration

Syfte

Syftet med kursen är att du ska lära dig löpande löneadministration med Visma Lön 300/600.

Innehåll

Kursen omfattar grundläggande funktioner för löpande löneadministration med Visma Lön 300/600.

• Grundläggande hantering av programmet
• Skapa nytt företag
• Arbetsschema
• Anställningsregistret
• Löneartsregistret
• Kalendarium/Lönekörning
• Arbetsgivardeklaration på individnivå
• Internettjänsterna Visma Resa & Utlägg och Visma Lön Anställd
• Företagets rutiner
• Semester
• Utskriftscentralen

Kurstid

Dag 1: 09.00-16.00
Dag 2: 08.30-16.00
Mellan kl 16.00-17.00 finns läraren tillgänglig för att svara på ytterligare frågor.

Övrigt

Större delen av tiden ägnas åt gemensam genomgång där alla deltagare under lärarens ledning gör övningar på varsin dator. Kursen hålls av lärare som har goda kunskaper både om programmet och om ett företags löneadministrativa rutiner. Max 12 deltagare.

Fika och lunch igår.
TIPS! Känner du dig osäker på om du har tillräckliga kunskaper om löneadministration? I så fall kan du läsa mer om vår teorikurs Teori Löneadministration.

Boka kurstillfällen

Datum
Ort
Datum
Ort
Status
Pris med/utan avtal
Deltagare
27 - 28 nov
Platser kvar
7200 kr / 9000 kr
Pris med avtal:
7200 kr
Pris utan avtal:
9000 kr
Deltagare:
6 - 7 dec
Platser kvar
7200 kr / 9000 kr
Pris med avtal:
7200 kr
Pris utan avtal:
9000 kr
Deltagare:
13 - 14 dec
Platser kvar
7200 kr / 9000 kr
Pris med avtal:
7200 kr
Pris utan avtal:
9000 kr
Deltagare:
10 - 11 jan
Platser kvar
7200 kr / 9000 kr
Pris med avtal:
7200 kr
Pris utan avtal:
9000 kr
Deltagare:
10 - 11 jan
Platser kvar
7200 kr / 9000 kr
Pris med avtal:
7200 kr
Pris utan avtal:
9000 kr
Deltagare:
28 - 29 jan
Platser kvar
7200 kr / 9000 kr
Pris med avtal:
7200 kr
Pris utan avtal:
9000 kr
Deltagare:
4 - 5 feb
Platser kvar
7200 kr / 9000 kr
Pris med avtal:
7200 kr
Pris utan avtal:
9000 kr
Deltagare:
7 - 8 feb
Platser kvar
7200 kr / 9000 kr
Pris med avtal:
7200 kr
Pris utan avtal:
9000 kr
Deltagare:
7 - 8 feb
Växjö
Platser kvar
7200 kr / 9000 kr
Pris med avtal:
7200 kr
Pris utan avtal:
9000 kr
Deltagare:
12 - 13 feb
Platser kvar
7200 kr / 9000 kr
Pris med avtal:
7200 kr
Pris utan avtal:
9000 kr
Deltagare:
27 - 28 feb
Platser kvar
7200 kr / 9000 kr
Pris med avtal:
7200 kr
Pris utan avtal:
9000 kr
Deltagare:
11 - 12 mar
Platser kvar
7200 kr / 9000 kr
Pris med avtal:
7200 kr
Pris utan avtal:
9000 kr
Deltagare:
12 - 13 mar
Platser kvar
7200 kr / 9000 kr
Pris med avtal:
7200 kr
Pris utan avtal:
9000 kr
Deltagare:
14 - 15 mar
Platser kvar
7200 kr / 9000 kr
Pris med avtal:
7200 kr
Pris utan avtal:
9000 kr
Deltagare:
4 - 5 apr
Platser kvar
7200 kr / 9000 kr
Pris med avtal:
7200 kr
Pris utan avtal:
9000 kr
Deltagare:
9 - 10 apr
Platser kvar
7200 kr / 9000 kr
Pris med avtal:
7200 kr
Pris utan avtal:
9000 kr
Deltagare:
9 - 10 apr
Platser kvar
7200 kr / 9000 kr
Pris med avtal:
7200 kr
Pris utan avtal:
9000 kr
Deltagare:
29 - 30 apr
Platser kvar
7200 kr / 9000 kr
Pris med avtal:
7200 kr
Pris utan avtal:
9000 kr
Deltagare:
2 - 3 maj
Platser kvar
7200 kr / 9000 kr
Pris med avtal:
7200 kr
Pris utan avtal:
9000 kr
Deltagare:
13 - 14 maj
Platser kvar
7200 kr / 9000 kr
Pris med avtal:
7200 kr
Pris utan avtal:
9000 kr
Deltagare:
14 - 15 maj
Platser kvar
7200 kr / 9000 kr
Pris med avtal:
7200 kr
Pris utan avtal:
9000 kr
Deltagare:
11 - 12 jun
Platser kvar
7200 kr / 9000 kr
Pris med avtal:
7200 kr
Pris utan avtal:
9000 kr
Deltagare: