Målgrupp

Kursen riktar sig till nya användare av Visma Förening. Du som har använt programmet en tid och känner dig osäker är också välkommen, men får räkna med att innehåll och tempo är anpassat för nya användare.

Förkunskaper

• Grundläggande datorvana
• Kunskaper om hur den egna föreningen hanterar sina administrativa rutiner
• Kännedom om redovisning och bokföringens grunder

Syfte

Du som kursdeltagare ska efter genomgången utbildning kunna sköta den grundläggande administrationen med hjälp av programmet, fått en överblick över programmets funktioner samt tips och idéer på arbetssätt.

Innehåll

Kursen hålls i senaste versionen av programmet och omfattar grundläggande funktioner om bokföring, leverantörsreskontra, fakturering och medlems-/kundreskontra i Visma Förening.

• Grundläggande hantering av programmet
• Registrering av kundfakturor
• Registrering av inbetalningar
• Registrering av leverantörsfakturor
• Registrering av utbetalningar
• Grundläggande funktioner för uppföljning

Kurstid

Dag 1: 09.00-16.00
Dag 2: 08.30-16.00
Mellan kl 16.00-17.00 finns läraren tillgänglig för att svara på ytterligare frågor.

Övrigt

Sista timmen ger möjlighet för eleverna att ställa egna frågor samt att gå in på andra funktioner där intresse finns, t.ex: Inställningar för bokföring, verifikationer, momskontroll, kontoplanen.

Större delen av tiden ägnas åt gemensam genomgång där alla deltagare under lärarensledning gör övningar på varsin dator. Kursen hålls av lärare som har goda kunskaper både om programmet och om en förenings administrativa rutiner. Max 12 deltagare.
Fika och lunch igår.
Aktualitetstimmar SRF/FAR: 12 timmar

Boka kurstillfällen

Just nu finns det inga kurser att boka.