Grundkurs i Visma Fakturering 

Målgrupp

Kursen riktar sig till nya användare av Visma Fakturering. Du som har använt programmet en tid och känner dig osäker är också välkommen, men får räkna med att innehåll och tempo är anpassat för nya användare.

Förkunskaper

• Grundläggande datorvana
• Kunskaper om hur det egna företaget hanterar sina administrativa rutiner

Syfte

Du som kursdeltagare ska efter genomgången utbildning kunna sköta företagets löpande fakturering med hjälp av Visma Fakturering såsom registrering av leverantörsfakturor, kundfakturor samt in- och utbetalningar.

Innehåll

Kursen hålls i senaste versionen av programmet och omfattar grundläggande funktioner om försäljning och inköp i Visma fakturering.

• Grundläggande hantering av programmet
• Registrering av kundfakturor
• Registrering av inbetalningar
• Registrering av leverantörsfakturor
• Registrering av utbetalningar
• Grundläggande funktioner för uppföljning

Kurstid

09.00-16.00
Mellan kl 16.00-17.00 finns läraren tillgänglig för att svara på ytterligare frågor.

Övrigt

Sista timmen ger möjlighet för eleverna att ställa egna frågor samt att gå in på andra funktioner där intresse finns, t.ex. påminnelsehantering, räntefakturering, prisinläsning.

Större delen av tiden ägnas åt gemensam genomgång där alla deltagare under lärarens ledning gör övningar på varsin dator. Kursen hålls av lärare som har goda kunskaper både om programmet och om ett företags administrativa rutiner. Max 12 deltagare.
Fika och lunch igår.
Aktualitetstimmar SRF/FAR: 6 timmar

Boka kurstillfällen

Just nu finns det inga kurser att boka.