Grundkurs - Effektivt bokslutsarbete med Visma Bokslut, Företag

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som arbetar med ett aktiebolags eller handelsbolags löpande bokföring. Du vill lära dig mer om bokslutsarbete och ska börja göra dina bokslut med hjälp av programmet Visma Bokslut.

Förkunskaper

Kursen förutsätter att du har datorvana, grundläggande kunskap om löpande bokföring och har kunskaper om
teorin bakom bokslutsarbetet motsvarande kursen Teoriutbildning i bokslutsarbete.

Syfte

Syftet med kursen är att du ska lära dig använda Visma Boksluts funktioner. Vi arbetar praktiskt i Visma Bokslut.

Innehåll

Vi går gemensamt igenom arbetsflödet i Visma Bokslut, hur du skapar ditt bokslut från start till färdigställande.

• Bokslutsguiden - skapa ett nytt bokslut
• Import av data från Visma programvaror och via sie-fil
• Bokslutsbilagor - hur du arbetar med bokslutsbilagor i programmet
• Bokslutstransaktioner
• Balans- och resultaträkningsmall
• Årsredovisning
• Bokslutskontrollen
• Export av data till Visma programvaror
• Utskrifter
• Lås och skicka bokslut
• Min sida

Kurstid

Dag 1: 09.00-16.00
Dag 2: 08.30-16.00
Mellan kl 16.00-17.00 finns läraren tillgänglig för att svara på ytterligare frågor.

Övrigt

Kursen hålls av lärare som har goda kunskaper både om programmet och om ett företags
administrativa rutiner. Alla deltagare arbetar vid varsin dator. Max 8 deltagare.
Fika och lunch ingår. Läraren tar så långt det är möjligt kontakt med deltagarna
före kursen och kan på så sätt, i viss mån, anpassa kursen efter deltagarnas önskemål.
Aktualitetstimmar SRF/FAR: 12 timmar

Om du vill ha möjlighet att titta på dina egna inställningar under lärarens genomgång, kan du ta med sig en säkerhetskopia från ditt eget företag. De flesta datorerna har en USB-port/cd/dvd-läsare.

Boka kurstillfällen

Just nu finns det inga kurser att boka.