Grundkurs Effektivt bokslutsarbete med Visma Bokslut, företagMålgrupp

Kursen riktar sig till dig som arbetar med bokslut på företag utanför redovisningsbranschen och ska börja använda programmet Visma Bokslut.

Förkunskaper

 • Kursen förutsätter att du har datorvana
 • Grundläggande kunskap om löpande bokföring och har kunskaper om teorin bakom bokslutsarbetet motsvarande kursen Teoriutbildning i bokslutsarbete.

Syfte

Syftet med kursen är att du ska lära dig använda Visma Boksluts funktioner och finesser.

Innehåll

Vi går gemensamt igenom arbetsflödet i Visma Bokslut, hur du skapar ditt bokslut från start till färdigställande.

 • Bokslutsguiden - skapa ett nytt bokslut
 • Import av data från Vismas programvaror och via sie-fil
 • Bokslutsbilagor - hur du arbetar med bokslutsbilagor i programmet
 • Bokslutstransaktioner
 • Balans- och resultaträkningsmall
 • Årsredovisning
 • Bokslutskontrollen
 • Export av data till Visma programvaror
 • Utskrifter
 • Lås och skicka bokslut
 • Min sida

Kurstid

Dag 1: 09.00-16.00
Dag 2: 08.30-16.00

Mellan kl 16.00-17.00 finns läraren tillgänglig för att svara på ytterligare frågor.

Övrigt

Kursen hålls av lärare som har goda kunskaper både om programmet och om ett företags administrativa rutiner. Alla deltagare arbetar vid varsin dator. Max 8 deltagare. Fika och lunch ingår. Läraren tar så långt det är möjligt kontakt med deltagarna före kursen och kan på så sätt, i viss mån, anpassa kursen efter deltagarnas önskemål.
Aktualitetstimmar SRF/FAR: 12 timmar.
Om du vill ha möjlighet att titta på dina egna inställningar under lärarens genomgång, kan du ta med dig en säkerhetskopia från ditt eget företag via USB minne.

Boka kurstillfällen

Datum
Ort
Datum
Ort
Status
Pris
Deltagare
24 - 25 okt
Få platser kvar
7200 kr
Pris:
7200 kr
Deltagare:
4 - 5 nov
Platser kvar
7200 kr
Pris:
7200 kr
Deltagare:
14 - 15 nov
Få platser kvar
7200 kr
Pris:
7200 kr
Deltagare:
14 - 15 nov
Inga platser kvar
7200 kr
Pris:
7200 kr
Deltagare:
21 - 22 nov
Platser kvar
7200 kr
Pris:
7200 kr
Deltagare:
3 - 4 dec
Få platser kvar
7200 kr
Pris:
7200 kr
Deltagare:
5 - 6 dec
Platser kvar
7200 kr
Pris:
7200 kr
Deltagare: