Grundkurs - Effektivt bokslutsarbete med Visma Bokslut för redovisningsbyråerMålgrupp

Kursen riktar sig till dig som arbetar på en redovisnings- eller revisionsbyrå och ska börja använda programmet Visma Bokslut.

Förkunskaper

 • Grundläggande datorvana
 • Mycket god kännedom om principerna för bokslutsarbete
 • Kunskaper om hur det egna företaget hanterar sina administrativa rutiner

Syfte

Syftet med kursen är att du ska lära dig utnyttja programmets funktioner och finesser samt få bekräftelser på att du arbetar rätt i programmet.

Innehåll

Vi går gemensamt igenom arbetsflödet i Visma Bokslut, hur du skapar ditt bokslut från start till färdigställande.

 • Bokslutsguiden - skapa ett nytt bokslut
 • Import av data från Vismas programvaror och via sie-fil
 • Bokslutsbilagor - hur du arbetar med bokslutsbilagor i programmet
 • Fördjupning i vissa bilagor - periodiseringsfond, skatteberäkning, särskild löneskatt
 • Bokslutstransaktioner
 • Kontoanalys
 • Åtgärdsbank Reko
 • Årsredovisning
 • Balans- och resultaträkningsmall
 • Uppbyggnad av dokument och noter i årsredovisningen
 • Enkel nyckeltalsanalys
 • Bokslutskontrollen
 • Upplägg av inkomstdeklaration i Visma Skatt Proffs
 • Export av bokslut till Visma Analys/Revision
 • Utskrifter - bilagor och årsredovisning
 • Lås och skicka bokslut
 • Min sida

Kurstid

Dag 1: 09.00-16.00
Dag 2: 08.30-16.00

Mellan kl 16.00-17.00 finns läraren tillgänglig för att svara på ytterligare frågor.

Övrigt

Kursen hålls av lärare som har goda kunskaper både om programmet och om ett företags administrativa rutiner. Alla deltagare arbetar vid varsin dator. Max 8 deltagare. Fika och lunch ingår. Läraren tar så långt det är möjligt kontakt med deltagarna före kursen och kan på så sätt, i viss mån, anpassa kursen efter deltagarnas önskemål.
Aktualitetstimmar SRF/FAR: 12 timmar Övrigt.
Om du vill ha möjlighet att titta på dina egna inställningar under lärarens genomgång, kan du ta med dig en säkerhetskopia från ditt eget företag via USB minne.

Boka kurstillfällen

Datum
Ort
Datum
Ort
Status
Pris
Deltagare
7 - 8 nov
Platser kvar
7200 kr
Pris:
7200 kr
Deltagare:
19 - 20 nov
Inga platser kvar
7200 kr
Pris:
7200 kr
Deltagare:
26 - 27 nov
Platser kvar
7200 kr
Pris:
7200 kr
Deltagare: